Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4401. (December 2011)

P. 4401. A tall tower is built from alike tubes, which have thin walls, and from rectangular sheets, which have negligible mass with respect to that of the tubes, as shown in the figure. What will happen if one of the sheets at the bottom is dynamically pulled out along the horizontal, perpendicularly to the tubes a) by 2 cm; b) by 6 cm? (Static friction is big enough, such that the tubes does not slip.)

(6 pont)

Deadline expired on January 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Csak az elhúzott lemez alatti és feletti csövek mozdulnak meg, a többi cső és a többi lemez az eredeti helyén marad.

Az \(\displaystyle a)\) esetben a megmozdított csövek elmozdulása csak 1 cm, a torony stabil marad. Ha viszont a csövek elmozdulása 3 cm, a torony felső részének tömegközéppontja az alátámasztáson kívülre kerül, emiatt a \(\displaystyle b)\) esetben a torony összedől.


Statistics:

27 students sent a solution.
6 points:Bolgár Dániel, Juhász Péter, Mázik László, Papp Roland, Sárvári Péter, Szabó 928 Attila, Szélig Áron.
4 points:3 students.
0 point:17 students.

Problems in Physics of KöMaL, December 2011