KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Sign In
Sign Up
 Magyar
Information
Contest
Journal
Articles

 

Problem P. 4588. (December 2013)

P. 4588. A uniform density cube of mass m and of side a is placed to a rough horizontal tray, such that along one of its edge it is placed next to a small bumper. The tray is hung by threads above the centre of mass of the cube at a height of 10\,a (see the figure), and then the system is carefully deflected by some angle, as if it was a pendulum, and then released.

When the pendulum arrives back to its lowermost position, the tray collides with a wall of very big mass. What was the angle of deflection if the cube falls through the bumper? The collisions are totally inelastic. (The masses of the tray and the threads are negligible with respect to the mass of the cube. The moment of inertia of the cube around any axis going through the centre of the cube is ma2/6.)

(5 pont)

Deadline expired on 10 January 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Az energiamegmaradás törvényéből kiszámíthatjuk a kocka ütközés előtti sebességét, és ebből a kocka perdületét. Az ütközéskor a kockára csak az ütközőnél hat nagy erőlökés, tehát ezen pontjára vonatkozó a perdülete megmarad. Ha az ütközés utáni mozgási energiája elegendő a tömegközéppontjának megfelelő megemeléséhez, akkor a kocka átbillen. Ennek az a feltétele, hogy a kitérítés szöge \(\displaystyle \alpha>\alpha_{\rm min}\approx 20^\circ\) legyen.


Statistics:

34 students sent a solution.
5 points:Balogh Menyhért, Berta Dénes, Blum Balázs, Fehér Zsombor, Fekete Panna.
4 points:Holczer András, Horicsányi Attila, Janzer Barnabás, Olosz Balázs, Trócsányi Péter.
2 points:2 students.
1 point:10 students.
0 point:12 students.

Our web pages are supported by:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley