Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4639. (May 2014)

P. 4639. A uniform density cube of mass \(\displaystyle m=2.7\) kg is on the horizontal tabletop. What should the least force be, in order that the cube turns about one of its edge? The coefficient of static friction is big enough, so the cube does not slide while it is turning. What is the least value of the coefficient of static friction?

(4 pont)

Deadline expired on June 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. \(\displaystyle F\ge mg/\sqrt8=9{,}36\) N; \(\displaystyle \mu\ge 1/3.\)


Statistics:

67 students sent a solution.
4 points:Antalicz Balázs, Balogh Menyhért, Bartók Imre, Blum Balázs, Büki Máté, Csathó Botond, Di Giovanni Márk, Egyedi Balázs, Farkas Tamás, Fehér Zsombor, Fekete Panna, Forrai Botond, Holczer András, Horicsányi Attila, Horváth 974 Bence Attila, Horváth János, Kasza Bence, Kenderes Anett, Kovács Péter Tamás, Krokos Ádám László, Marosvári Kristóf, Morvay Bálint, Nagy Zsolt, Németh 017 András, Németh Flóra Boróka, Osváth Barnabás, Pázmán Zalán, Radnóti Réka, Rózsa Tibor, Sal Kristóf, Sárvári Péter, Seress Dániel, Szántó Benedek, Szász Norbert Csaba, Szentivánszki Soma , Tompa Tamás Lajos, Varju Ákos, Wiandt Péter.
3 points:Bősze Zsófia, Eper Miklós, Horváth Botond István, Iván Balázs, Kovács András Tamás.
2 points:18 students.
1 point:3 students.
0 point:3 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2014