Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4647. (May 2014)

P. 4647. An ,,observer'' moving at a speed of \(\displaystyle \boldsymbol v_0\) in uniform magnetic field of magnetic induction of \(\displaystyle {\boldsymbol B}_0\), detects an electric field of \(\displaystyle {\boldsymbol E}_0= {\boldsymbol v}_0\times {\boldsymbol B}_0\), if \(\displaystyle v_0\ll c\).

Does the opposite phenomenon exist? Does the observer moving in uniform electric field detect magnetic field? (Only high-school knowledge is to be used.)

(5 pont)

Deadline expired on June 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. A homogén elektromos teret pl. egy nagyméretű síkkondenzátor hozhatja létre. A mozgó megfigyelő a kondenzátorlemezek mozgó töltéséből számolt áram mágneses terét észleli: \(\displaystyle {\boldsymbol B}_0= -\left({\boldsymbol v}_0\times {\boldsymbol E}_0\right)/c^2,\) ahol \(\displaystyle c=\sqrt{ {1}/ \left(\mu_0\varepsilon_0\right)} \) a vákuumbeli fénysebesség.


Statistics:

10 students sent a solution.
5 points:Fekete Panna, Juhász Péter.
4 points:Sal Kristóf.
3 points:1 student.
1 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, May 2014