Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4892. (December 2016)

P. 4892. Is it possible that in the line spectrum of an element the sum of two existing frequencies is also an existing frequency of the same element?

(3 pont)

Deadline expired on January 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az atomok vonalas színképének frekvenciáit a \(\displaystyle hf_{i,k}=E_i-E_k\) feltétel határozza meg, ahol \(\displaystyle E_1, E_2\) stb. a ,,kvantált'' atomi energiaszintek. Innen következik, hogy

\(\displaystyle f_{j,k}=\frac{E_j-E_k}h=\frac{E_j-E_i}h+\frac{E_i-E_k}h=f_{j,i}+f_{i,k},\)

tehát az ,,összegfrekvencia'' ténylegesen megvalósulhat.

Megjegyzés. Történetileg éppen a vonalas színképekben megfigyelt frekvenciaösszegek előfordulása (az ún. Ritz-féle kombinációs szabály) vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a frekvenciák állandószorosa az atomokra jellemző energiaértékek különbségeként írható fel.


Statistics:

15 students sent a solution.
3 points:Bakó Eszter, Fehérkuti Anna, Fekete Balázs Attila, Illyés András, Jánosik Áron, Kürti Zoltán, Nagy 284 Domonkos, Nagy 555 Botond, Németh 999 Petra, Osváth Botond, Páhoki Tamás, Tófalusi Ádám.
0 point:3 students.

Problems in Physics of KöMaL, December 2016