Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 448. (February 2008)

A. 448. The numbers 1,2,...,N are colored with 3 colors such that each color is used at most \frac{N}{2} times. Let A be set of all (ordered) 4-tuples (x,y,z,w), consisting of such numbers, such that x+y+z+w\equiv 0 \pmod{N} and x, y, z, w have the same color. Similarly, let B be the set of all (ordered) 4-tuples (x,y,z,w) such that x+y+z+w\equiv 0 \pmod{N}, the numbers x, y have the same color, z and w have the same color, but these two colors are distinct. Prove that |A|\le|B|.

(5 pont)

Deadline expired on June 16, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

I. megoldás. Legyenek P,Q,R\subset{1,2,...,N} az egyes színű elemek hamazai, |P|=p, |Q|=q, |R|=r ahol p+q+r=N és p,q,r\le\frac{N}2, továbbá legyen S={1,2,...,N}.

Tetszőleges X,Y,Z,W\subsetS halmazok esetén jelöljük MXYZW-vel az olyan (x,y,z,w) négyesek halmazát, amelyekre x\inX, y\inY, z\inZ, w\inW és x+y+z+w\equiv0 mod N, azaz legyen

MXYZW={(x,y,z,w)\inX×Y×Z×Wx+y+z+w\equiv0 mod N}.

Lemma. Tetszőleges X,Y,Z\subsetS halmazok esetén

|MXYZP|+|MXYZQ|+|MXYZR|=|MXYZS|=|X|.|Y|.|Z|.

Bizonyítás. Tetszőleges x\inX, y\inY és z\inZ-hez egyetlen olyan w\inS elem létezik, amire x+y+z+w osztható N-nel. Ezért |MXYZS|=|X|.|Y|.|Z|.

Az MXYZS halmazban szereplő (x,y,z,w) számnégyeseket aszerint osztályozva, hogy w milyen színű, azaz a P Q, vagy az R halmazban van, láthatjuk, hogy MXYZS az MXYZP, MXYZQ és MXYZR diszjunkt halmazok uniója.

A lemmát többször alkalmazva,

- |A| + |B| =

= - (|MPPPP|+|MQQQQ|+|MRRRR|) + (|MPPQQ|+|MPPRR|+|MQQPP|+MQQRR|+|MQQPP|+|MQQRR|) =

= - (p3-|MPPPQ|-|MPPPR|) - (q3-|MQQQP|-|MQQQR|) - (r3-|MRRRP|-|MRRRQ|) + 

     + (p2q-|MPPQP|-|MPPQR|) + (p2r-|MPPRP|-|MPPRQ|) + (q2p-|MQQPQ|-|MQQPR|) + 

     + (q2r-|MQQRP|-|MQQRQ|) + (r2p-|MRRPQ|-|MRRPR|) + (r2q-|MRRQP|-|MRRQR|) =

=-p3-q3-r3+p2q+p2r+q2p+q2r+r2p+r2q-2(|MPQRP|+|MPQRQ|+|MPQRR|)=

=-p3-q3-r3+p2q+p2r+q2p+q2r+r2p+r2q-2(|MPQRP|+|MPQRQ|+|MPQRR|)=

=-p3-q3-r3+p2q+p2r+q2p+q2r+r2p+r2q-2pqr=(-p+q+r)(p-q+r)(p+q-r)=

=(N-2p)(N-2q)(N-2r)\ge0.

II. megoldás. Vezessük még be a következő jelöléseket.

Tetszőleges k egész számra legyen \chi(k)=1, ha k osztható N-nel, és legyen \chi(k)=0, ha k nen osztható N-nel;

Legyen \varepsilon = e^{2\pi/N} = \cos\frac{2\pi}N + i \sin\frac{2\pi}N;

Tetszőges X\subset{1,2,...,N} halmaz és k egész szám esetén legyen f_X(k)=\sum_{x\in X}\varepsilon^{kx};

Legyen \varepsilon=e^{2\pi i/N}. A mértani sorozat összegképletéből követezik, hogy tetszőleges k egész szám esetén


\frac1N f_{S}(k) = 
\frac1N \sum_{j=0}^{N-1} \varepsilon^{jk} = 
\chi(k).

Tetszőleges X,Y,Z,W\subsetS halmazok esetén

 |M_{XYZW}| =
\sum_{x\in X} \sum_{y\in Y} \sum_{z\in Z} \sum_{w\in W} \chi(x+y+z+w) =
\sum_{x\in X} \sum_{y\in Y} \sum_{z\in Z} \sum_{w\in W}
\frac1N \sum_{j=0}^{N-1} \varepsilon^{(x+y+z+w)j} =


= \frac1N \sum_{j=0}^{N-1}
\left( \sum_{x\in X} \varepsilon^{xj}\right)
\left( \sum_{y\in Y} \varepsilon^{yj}\right)
\left( \sum_{z\in Z} \varepsilon^{zj}\right)
\left( \sum_{w\in W} \varepsilon^{wj}\right)
= 
\frac1N \sum_{j=0}^{N-1} f_X(j) f_Y(j) f_Z(j) f_W(j).

Tagonként alkalmazva,

|B| - |A| =

(2|MPPQQ|+2|MPPRR|+2MQQRR|) - (|MPPPP|+|MQQQQ|+|MRRRR|) =

 = ~ \frac1N \sum_{j=0}^{N-1} \bigg(
2f_P^2(j)f_Q^2(j) + 2f_P^2(j)f_R^2(j) + 2f_Q^2(j)f_R^2(j) 
- f_P^4(j) - f_Q^4(j) - f_R^4(j) \bigg) =

 = ~ \frac1N \sum_{j=0}^{N-1} \Big(
\big(f_P(j)+f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(-f_P(j)+f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(f_P(j)-f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(f_P(j)+f_Q(j)-f_R(j)\big)\Big) =

 = ~ \sum_{j=0}^{N-1} 
\left( \frac1N f_S(j) \right)
\big(-f_P(j)+f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(f_P(j)-f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(f_P(j)+f_Q(j)-f_R(j)\big)\Big) =

 = ~ \sum_{j=0}^{N-1}
\chi(j)
\big(-f_P(j)+f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(f_P(j)-f_Q(j)+f_R(j)\big)
\big(f_P(j)+f_Q(j)-f_R(j)\big)\Big) .

Mivel csak j=0 esetén kapunk 0-tól különböző értéket,

|B|-|A|=(-fP(0)+fQ(0)+fR(0))(fP(0)-fQ(0)+fR(0))(fP(0)+fQ(0)-fR(0)))=(-p+q+r)(p-q+r)(p+q-r)\ge0.

Megjegyzés. Mint a megoldásokból is látható, az állításnál jóval több is igaz: |A|-|B| pontosan akkor pozitív, negatív, illetve nulla, ha valamelyik szín N/2-nél többször szeperel, mindegyik szín N/2-nél kevesebbszer szeperel, illetve ha valamelyik szín pontosan N/2-ször szeperel.


Statistics:

5 students sent a solution.
5 points:Lovász László Miklós, Nagy 648 Donát, Tomon István.
0 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2008