Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 469. (December 2008)

A. 469. Let 0\lek\len and m\ge2 be integers. Consider the k-element subsets of \{1,2,\ldots,n\}; in every such subset, compute the residue of the sum of elements, modulo m. Prove that if the m residues are distributed uniformly - i.e. every residue occurs exactly \frac{\binom{n}{k}}{m} times - then n\gem.

(5 pont)

Deadline expired on February 16, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Legyen


S_m(n,k)=\sum_{1\le x_1<x_2<\ldots<x_k\le n}
e^{2\pi i \frac{x_1+x_2+\ldots+x_k}m}.

Az e^{2\pi i \frac{x_1+x_2+\ldots+x_k}m} tag értéke attól függ, hogy x_1+x_2+\ldots+x_k hány maradékot ad m-mel osztva. Ha m>1 és mindegyik maradék ugyanannyiszor, pontosan \frac{\binom{n}{k}}{m}-szer fordul elő, akkor


S_m(n,k)=\frac{\binom{n}{k}}{m}\sum_{\ell=0}^{m-1}e^{2\pi i\frac{\ell}{m}}=0.

Az állítás igazolásához tehát elegendő megmutatni, hogy 0\lek\len<m esetén Sm(n,k)\ne0.

 

Az Sm(n,k) függvényről bebizonyítjuk a következőket:

(a) Ha k=0 vagy k=n, akkor |Sm(n,k)|=1;

(b) Tetszőleges 0<k<n esetén

 S_m(n,k) = S_(n-1,k) + e^{2\pi i\frac{n}{m}} S_n(n-1,k-1);

(c) Az Sm(n,k) komplex szám párhuzamos (azonos vagy ellentétes irányú) az e^{\pi i\frac{k(n+1)\pi}m} számmal, azaz \arg S_m(n,k)\equiv\frac{k(n+1)\pi}m~(\mod\pi).

Az (a) tulajdonság triviális, mert az Sm(n,k) egyetlen --- egységnyi hosszúságú --- tagból áll.

A (b) bizonyításához adjuk össze külön azokat a tagokat, amikor xk=n, illetve azokat, amikor xk<n:


S_m(n,k) =
\sum_{1\le x_1<x_2<\ldots<x_k\le n-1}
e^{2\pi i \frac{x_1+x_2+\ldots+x_k}m} +
\sum_{1\le x_1<x_2<\ldots<x_{k-1}\le n-1}
e^{2\pi i \frac{x_1+x_2+\ldots+x_{k-1}+n}m} =


=\sum_{1\le x_1<x_2<\ldots<x_k\le n-1}
e^{2\pi i \frac{x_1+x_2+\ldots+x_k}m} +
e^{2\pi i \frac{n}m} \sum_{1\le x_1<x_2<\ldots<x_{k-1}\le n-1}
e^{2\pi i \frac{x_1+x_2+\ldots+x_{k-1}}m} =


= S_m(n-1,k) + 
e^{2\pi i \frac{n}m} S_m(n-1,k-1).

A (c) tulajdonság bizonyításához rendezzük párokba a szám k-asokat; legyen (x_1,x_2,\ldots,x_k) párja (n+1-xk,n+1-xk-1,...,n+1-x1). Tetszőleges k-asra az e^{2\pi i \frac{x_1+\ldots+x_k}m} és e^{2\pi i \frac{(n+1-x_k)+\ldots+(n+1-x_1)}m} komplex számok szimetrikusak e^{\pi i\frac{k(n+1)\pi}m} irányára. Előfordulhat, hogy egy k-as a saját párja, ilyenkor e^{2\pi i \frac{x_1+\ldots+x_k}m}=1\cdot e^{\pi i\frac{k(n+1)\pi}m}.

Az Sm(n,k) összegben szereplő tagokat tehát úgy rendezhetjük párokba és különálló tagokra, hogy ezekben az összeg mind valamilyen valós számszorosa az e^{\pi i\frac{k(n+1)\pi}m} számnak. A (c) tujadonság tehát igaz.

 

Ezek után n szerinti idukcióval igazoljuk, hogy Sm(n,k)\ne0, ha n<m. Az n=0 és n=1 esetekben ez következik az (a) tulajdonságból. Tegyük fel tehát, hogy 2\len<m és kisebb n-ekre az állítást már igazoltuk. Az (a) miatt elég a 0<k<n esetet vizsgálni.

Tekintsük ismét a (b) összefüggést:

 S_m(n,k) = S_m(n-1,k) + e^{2\pi i\frac{n}{m}} S_m(n-1,k-1);

Az indukciós feltevés szerint a jobboldalon álló két tag egyike sem 0. Mivel pedig


\arg S_m(n-1,k) - \arg \left(e^{2\pi i\frac{n}{m}}S_m(n-1,k-1)\right) \equiv
\pi\frac{kn}{m} - \pi\frac{(k+1)n}{m} =
-\pi\frac{k}{m}

nem többszöröse \pi-nek, a két tag nem párhuzamos.

A (b) tulajdonság tehát két olyan, 0-tól különböző komplex szám összegeként állítja elő Sm(n,k)-t, amelyek nem párhumazosak.

 

Megjegyzés. Az Sm(n,k), Sm(n-1,k) és e^{2\pi i\frac{n}{m}}S_m(n-1,k-1) komplex számok egy olyan háromszöget alkotnak, amelynek ismerjük a szögeit. Ha a háromszögre felírjuk a szinusztételt, kiszámíthatjuk az oldalak hosszát is; például


\frac{\big|S_m(n,k)\big|}{\big|S_m(n-1,k-1)\big|} =
\frac{\sin\frac{n\pi}m}{\sin\frac{k\pi}m}.

Ezek után könnyen kiszámítható Sm(n,k) hossza.

A fenti módszerrel belátható, hogy

(*)
S_m(n,k) = 
\frac{\sin\frac{n\pi}m\cdot
\sin\frac{(n-1)\pi}m\cdot\ldots\cdot
\sin\frac{(n-k+1)\pi}m}{
\sin\frac{k\pi}m\cdot
\sin\frac{(k-1)\pi}m\cdot\ldots\cdot
\sin\frac{\pi}m}
e^{\pi i\frac{k(n+1)\pi}m}.

Természetesen a (*) képletet közvetlenül a (b) tulajdonságból is igazolhatjuk indukcióval --- legalábbis ha a képletet előtte egy kismadár megsúgja nekünk.


Statistics:

3 students sent a solution.
5 points:Nagy 235 János, Tomon István.
1 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2008