Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 707. (November 2017)

A. 707. \(\displaystyle 100\) betyárs stand on the Hortobágy plains. Every betyár's field of vision is a \(\displaystyle 100\) degree angle. After each of them announces the number of other betyárs they see, we compute the sum of these \(\displaystyle 100\) numbers. What is the largest value this sum can attain?

(5 pont)

Deadline expired on December 11, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Válasz. Az összeg maximuma \(\displaystyle 8700\).

Megoldás. Vizsgáljuk azt a \(\displaystyle G\) irányított gráfot, melynek \(\displaystyle v_1,v_2,\dots,v_{100}\) csúcsai a betyárok, és melyben \(\displaystyle (v_i,v_j)\) irányított él pontosan akkor szerepel, ha az \(\displaystyle i\)-edik betyár látja a \(\displaystyle j\)-edik betyárt. Célunk maximalizálni \(\displaystyle G\) irányított éleinek számát.

Konstrukció. Helyezzük el a betyárokat a \(\displaystyle \{-1;1\}^2\) négyzet csúcsaihoz közel, egymás mögött. Vagyis, alkalmas \(\displaystyle \varepsilon>0\) mellett kerüljenek \(\displaystyle k=1,2,\dots,25\)-re a betyárok a

\(\displaystyle (\pm(1-k\varepsilon),\pm(1-k\varepsilon))\)

pontokba úgy, hogy a négyzet egy csúcsához közeli betyárnak a másik három csúcs látóterében legyen. (A \(\displaystyle PQR\angle \le 100^\circ\) feltétel a \(\displaystyle \overrightarrow{QP}\cdot \overrightarrow{QR}\ge |QP|\cdot |QR|\cdot \cos100^\circ\) feltétellel ekvivalens; ezzel ellenőrizhető, hogy ez valóban elérhető kellően kis \(\displaystyle \varepsilon>0\)-ra.)

Ekkor \(\displaystyle G\) éleinek száma \(\displaystyle 2\cdot \binom{100}{2}-4\cdot \binom{25}{2}=8700\).

Bizonyítási ötlet. Hogy jobban fel tudjuk használni \(\displaystyle G\) éleinek korlátozásához azt a (gyenge) feltételt, hogy minden betyár csak \(\displaystyle 100^\circ\)-os szögben láthat, belátunk ebből egy olyan alakú feltételt, hogy "\(\displaystyle G\)-ben ... alakú részgráf nem szerepelhet". Ezt követően egy ügyes technikával becslést hozunk ki e feltételből.

Bizonyítás. Nem lehetséges, hogy \(\displaystyle 5\) betyár páronként lássa egymást. Tekintsük ugyanis az \(\displaystyle 5\) betyár konvex burkát. Mivel minden betyár \(\displaystyle 100^\circ\)-os látóterébe kell essen az összes betyár s így a konvex burok is, ezért minden betyár a konvex burok egy csúcsában helyezkedik el. Azonban egy konvex ötszög belső szögeinek átlaga \(\displaystyle 108^\circ\), így valamely szöge \(\displaystyle \ge 108^\circ\), ami ellentmond annak, hogy az annál a szögnél lévő betyár látja két szomszédját.

Tehát ha \(\displaystyle H\) az az egyszerű gráf, melynek csúcsai a betyárok, és melyben két betyárt éppen akkor kötünk össze, ha látják egymást, akkor \(\displaystyle H\)-ban nem lehet teljes \(\displaystyle 5\) csúcsú részgráf. Becslési eszközünk a Turán-tétel lesz, mely szerint ha egy \(\displaystyle 100\) csúcsú egyszerű gráfban nincs teljes \(\displaystyle 5\) csúcsú részgráf, akkor legfeljebb \(\displaystyle \binom{100}{2}-4\cdot \binom{25}{2}\) éle lehet. A Turán-tételt \(\displaystyle H\)-ra alkalmazva kapjuk, hogy \(\displaystyle G\) élszáma valóban legfeljebb

\(\displaystyle \binom{100}{2}+\left[\binom{100}{2}-4\cdot \binom{25}{2}\right]=8700.\)


Statistics:

25 students sent a solution.
5 points:Bukva Balázs, Füredi Erik Benjámin, Gáspár Attila, Győrffy Ágoston, Imolay András, Matolcsi Dávid, Németh 123 Balázs, Saár Patrik, Schweitzer Ádám, Szabó Kristóf.
4 points:Beke Csongor.
2 points:5 students.
1 point:6 students.
0 point:3 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2017