Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 717. (February 2018)

A. 717. We say that a positive integer is lazy if it has no prime divisor greater than \(\displaystyle 3\). Prove that there are at most two lazy numbers strictly between two consecutive square numbers.

Proposed by: Zoltán Gyenes and Géza Kós, Budapest

(5 pont)

Deadline expired on March 12, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A "lusta" számokat osszuk négy "típusba": ezek a \(\displaystyle k^2\), \(\displaystyle 2k^2\), \(\displaystyle 3k^2\), illetve \(\displaystyle 6k^2\) alakú számok.

Először azt mutatjuk meg, hogy két szomszédos négyzetszám között nem szerepelhet két azonos típusú lusta szám. Tegyük fel indirekte, hogy valamilyen \(\displaystyle a,x\) egészekkel és \(\displaystyle b\in\{2,3,6\}\) számokkal

\(\displaystyle a^2 < bx^2 < b(x+1)^2 <(a+1)^2. \)

Ekkor \(\displaystyle \frac{b(x+1)^2}{bx^2} < \frac{(a+1)^2}{a^2}\), átrendezve \(\displaystyle x>a\); ez viszont ellentmond annak, hogy \(\displaystyle (x+1)^2<(a+1)^2\).


Most tehát tegyük fel, hogy — a feladat állításával szemben — valamilyen \(\displaystyle a\) pozitív egésszel három lusta szám is szerepel \(\displaystyle a^2\) és \(\displaystyle (a+1)^2\) között; mint láttuk, ez csak úgy lehet, ha egy-egy \(\displaystyle 2k^2\), \(\displaystyle 3k^2\), illetve \(\displaystyle 6k^2\) típusú számunk van:

\(\displaystyle a^2 < \quad 2^{p_1}3^{q_1}, \quad 2^{p_2}3^{q_2}, \quad 2^{p_3}3^{q_3} \quad < (a+1)^2. \)

A három lusta szám között egy-egy \(\displaystyle 2k^2\), \(\displaystyle 3k^2\), illetve \(\displaystyle 6k^2\) típusú van; emiatt \(\displaystyle p_1,p_2,p_3\) közül és \(\displaystyle q_1,q_2,q_3\) közül is pontosan az egyik páros, a másik kettő páratlan.

Feltételezzük, hogy \(\displaystyle a\ge3\) (a kis \(\displaystyle a\) értékeket majd a megoldás végén ellenőrizzük). Ekkor \(\displaystyle (a+1)^2<2a^2\), így az \(\displaystyle [a^2,(a+1)^2]\) intervallumban semelyik egész nem oszthatja semelyik másik egészt sem. Ebből következik, hogy az \(\displaystyle 2^{p_1}3^{q_1}\), \(\displaystyle 2^{p_2}3^{q_2}\) és \(\displaystyle 2^{p_3}3^{q_3}\) számok sem lehetnek egymás osztói. Emiatt a \(\displaystyle p_1,p_2,p_3\) páronként különbözők, és a \(\displaystyle (q_1,q_2,q_3)\) sorozat ellentétesen rendezett, mint a \(\displaystyle (p_1,p_2,p_3)\) sorozat; az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy \(\displaystyle p_1<p_2<p_3\) és \(\displaystyle q_1>q_2>q_3\).

Vizsgáljuk most az

\(\displaystyle w = \frac{2^{p_1}3^{q_1} \cdot 2^{p_3}3^{q_3}}{2^{p_2}3^{q_2}} = 2^{p_1-p_2+p_3}\cdot 3^{q_1-q_2+q_3} \)

számot. A jobbalon mindkét kitevő pozitív: \(\displaystyle p_1-p_2+p_3>p_3-p_2>0\) és \(\displaystyle q_1-q_2+q_3>q_1-q_2>0\), továbbá, \(\displaystyle p_1,p_2,p_3\) és \(\displaystyle q_1,q_2,q_3\) között is pontosan az egyik páros, tehát \(\displaystyle p_1-p_2+p_3\) és \(\displaystyle q_1-q_2+q_3\) is páros. A \(\displaystyle w\) egy lusta négyzetszám.

A \(\displaystyle w\) számra

\(\displaystyle w > \frac{(a^2)^2}{(a+1)^2} > (a-1)^2, \quad\text{és}\quad w < \frac{((a+1)^2-1)^2}{a^2} = (a+2)^2, \)

ezért a \(\displaystyle w\) négyzetszám értéke csak \(\displaystyle a^2\) vagy \(\displaystyle (a+1)^2\) lehet. Bármelyik is következzen be, most már mind a négy típusú lusta szám előfordul az \(\displaystyle [a^2,(a+1)^2]\) intervallumban. Újra definiálva és rendezve a kitevőket, a négy lusta szám legyen

\(\displaystyle a^2 \le \quad 2^{u_1}3^{v_1}, \quad 2^{u_2}3^{v_2}, \quad 2^{u_3}3^{v_3}, \quad 2^{u_4}3^{v_4} \quad \le (a+1)^2, \)

ahol \(\displaystyle u_1<u_2<u_3<u_4\) és \(\displaystyle v_1>v_2>v_3>v_4\).

A lusta párok legnagyobb közös osztóira

\(\displaystyle 2^{u_1}3^{v_2} = \mathrm{gcd}\big(2^{u_1}3^{v_1},2^{u_2}3^{v_2}\big) \le \big|2^{u_1}3^{v_1}-2^{u_2}3^{v_2}\big| \le 2a, \)

\(\displaystyle 2^{u_2}3^{v_3} = \mathrm{gcd}\big(2^{u_2}3^{v_2},2^{u_3}3^{v_3}\big) \le \big|2^{u_2}3^{v_2}-2^{u_3}3^{v_3}\big| \le 2a, \)

\(\displaystyle 2^{u_3}3^{v_4} = \mathrm{gcd}\big(2^{u_3}3^{v_3},2^{u_4}3^{v_4}\big) \le \big|2^{u_3}3^{v_3}-2^{u_4}3^{v_4}\big| \le 2a, \)

(egyenlőség legfeljebb csak az egyik egyenlőtlenségben lehet), összeszorozva

\(\displaystyle a^4 \le (2^{u_2}3^{v_2})\cdot(2^{u_3}3^{v_3}) \le 2^{u_1}3^{v_2}\cdot 2^{u_2}3^{v_3}\cdot 2^{u_3}3^{v_4} < (2a)^3 \)

\(\displaystyle a<8. \)

Ezzel igazoltuk az állítást \(\displaystyle a\ge8\) esetén.


Az \(\displaystyle a=1,2,\ldots,7\) esetekben a következő lusta számok fordulnak elő \(\displaystyle a^2\) és \(\displaystyle (a+1)^2\) között:

$1\ldots4$ között:    $2$ és $3$;
$4\ldots9$ között:    $6$ és $8$;
$9\ldots16$ között:    $12$;
$16\ldots25$ között:    $18$ és $24$;
$25\ldots36$ között:    $27$ és $32$;
$36\ldots49$ között:    $48$;
$49\ldots64$ között:    $54$.
Tehát az állítás \(\displaystyle a\le7\) esetén is igaz.


Statistics:

9 students sent a solution.
5 points:Gáspár Attila, Imolay András, Janzer Orsolya Lili, Schrettner Jakab.
4 points:Beke Csongor, Bukva Balázs, Matolcsi Dávid.
0 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2018