Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 749. (April 2019)

A. 749. Given are two polyominos, the first one is an L-shape consisting of three squares, the other one contains at least two squares. Prove that if \(\displaystyle n\) and \(\displaystyle m\) are co-prime then at most one of the \(\displaystyle n\times n\) and \(\displaystyle m\times m\) boards can be tiled by translated copies of the two polyominos.

Proposed by: András Imolay, Dávid Matolcsi, Ádám Schweitzer and Kristóf Szabó, Budapest

(7 pont)

Deadline expired on May 10, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A táblákhoz, és a fedéshez használt csempékhez is kétváltozós polinomokat rendelünk. Koordinátázzuk meg a rácsnégyzeteket egész számpárokkal. Ha \(\displaystyle A\) rácsnégyzetek egy halmaza, akkor ehhez a

\(\displaystyle \sum_{(a,b)\in A} x^a y^b \)

polinomot rendeljük.

Az \(\displaystyle n\times n\)-es és az \(\displaystyle m\times m\)-es tábláknak megfelelő polinomok

\(\displaystyle T_n(x,y) = \sum_{0\le j<n}\sum_{0\le k<n}x^jy^k = \frac{(1-x^n)(1-y^n)}{(1-x)(1-y)}, \qquad\text{ill.}\quad T_m(x,y) = \frac{(1-x^m)(1-y^m)}{(1-x)(1-y)}. \)

A csempézéshez használt két poliominó polinomja \(\displaystyle 1+x+y\), illetve valamilyen \(\displaystyle 0/1\) együtthatós, nem konstans \(\displaystyle Q(x,y)\). A tábla kicsempézése azt jelenti, hogy valamilyen \(\displaystyle 0/1\) együtthatós \(\displaystyle A,B,C,D\) polinomokkal

\(\displaystyle A(x,y)(1+x+y) + B(x,y)Q(x,y) = T_n(x,y), \qquad C(x,y)(1+x+y) + D(x,y)Q(x,y) = T_m(x,y). \)\(\displaystyle (1) \)

A két poliominó méretéből leolvashatjuk, hogy \(\displaystyle \deg A\le 2n-4\), \(\displaystyle \deg B\le 2n-3\), \(\displaystyle \deg C\le 2m-4\) és \(\displaystyle \deg D\le 2m-3\).

Az (1)-be helyettesítsünk \(\displaystyle y=(-1-x)\)-et:

\(\displaystyle B(x,-1-x) Q(x,-1-x) = T_n(x,-1-x), \)\(\displaystyle (2) \)
\(\displaystyle D(x,-1-x) Q(x,-1-x) = T_m(x,-1-x). \)\(\displaystyle (3) \)

A \(\displaystyle T_n(x,-1-x)\) és a \(\displaystyle T_m(x,-1-x)\) komplex gyökeinek halmaza

\(\displaystyle Z_n = \Big\{e^{k\cdot 2\pi i/n}: k=1,2,\ldots,n-1\Big\} \cup \Big\{-1-e^{k\cdot 2\pi i/n}: k=1,2,\ldots,n-1\Big\}, \)

illetve

\(\displaystyle Z_m = \Big\{e^{k\cdot 2\pi i/m}: k=1,2,\ldots,m-1\Big\} \cup \Big\{-1-e^{k\cdot 2\pi i/m}: k=1,2,\ldots,m-1\Big\}, \)

A gyökök egy \(\displaystyle 0\), illetve egy \(\displaystyle -1\) középpontú egységkörvonalon vannak; a két kör metszéspontjai harmadik egységgyökök; ebből leolvasható, hogy \(\displaystyle Z_n\) és \(\displaystyle Z_m\) diszjunkt.

A \(\displaystyle T_n(x,-1-x)\) és \(\displaystyle T_m(x,-1-x)\) polinomoknak tehát nincs közös komplex gyöke, de a \(\displaystyle Q(x,-1-x)\) polinom közös osztójuk, tehát \(\displaystyle Q(x,-1-x)\) nemnulla konstans. Ez viszont ellentmondás, mert \(\displaystyle \deg B(x,-1-x)<2n-2=\deg T_n(x,-1-x)\) és ugyanígy \(\displaystyle \deg D(x,-1-x)<2m-2=\deg T_m(x,-1-x)\).

Alternatív befejezés:

Az \(\displaystyle m,n\) szerepe szimmetrikus, és relatív prímek, ezért feltehető, hogy \(\displaystyle n\) nem osztható \(\displaystyle 3\)-mal; ekkor \(\displaystyle |Z_n|=2n-2\).

A (3) jobboldalának nincs gyöke \(\displaystyle Z_n\)-ben, tehát \(\displaystyle Q(x,-1-x\))-nek sincs. Ezért \(\displaystyle B(x,-1-x)=0\) minden \(\displaystyle x\in Z_n\)-re. Ekkor viszont

  • \(\displaystyle B(x,-1-x)\) nem a \(\displaystyle 0\) polinom, mert osztója a nemnulla \(\displaystyle T_n(x,-1-x)\) polinomnak;
  • \(\displaystyle \deg B\le 2n-3\),
  • \(\displaystyle B(x,-1-x)\)-nek minden \(\displaystyle Z_n\)-beli komplex szám gyöke.

Ez így ellentmondás, mert a nemnulla \(\displaystyle B(x,-1-x)\) polinomnak több gyöke van, mint a foka.


Statistics:

3 students sent a solution.
7 points:Schrettner Jakab.
2 points:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, April 2019