Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem A. 822. (March 2022)

A. 822. Is it possible to find rational numbers \(\displaystyle p\), \(\displaystyle q\) and \(\displaystyle r\) such that \(\displaystyle p+q+r=0\) and \(\displaystyle pqr=1\)?

Proposed by Máté Weisz, Cambridge

(7 pont)

Deadline expired on April 11, 2022.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Válasz: Nem.

Tegyük fel, hogy

\(\displaystyle \frac{a_1}{b_1}+\frac{a_2}{b_2}+\frac{a_3}{b_3}=0\)

és

\(\displaystyle \frac{a_1a_2a_3}{b_1b_2b_3}=1,\)

ahol \(\displaystyle a_i,b_i\) egészek. Ekkor az első egyenlet felszorzásával

\(\displaystyle a_1b_2b_3+a_2b_3b_1+a_3b_1b_2=0.\)

Az itt megjelenő tagokat rendre \(\displaystyle y_1, y_2, y_3\) névvel ellátva adódik, hogy \(\displaystyle y_1+y_2+y_3=0\) és

\(\displaystyle y_1y_2y_3=(a_1a_2a_3)(b_1b_2b_3)^2=(b_1b_2b_3)^3\)

a második egyenletet használva.

Legyen \(\displaystyle d\) az \(\displaystyle y_i\) számok legnagyobb közös osztója, és legyen \(\displaystyle dz_i=y_i\). Ekkor \(\displaystyle z_1+z_2+z_3=0\), és így a \(\displaystyle z_i\)-k páronként relatív prímek, mivel ha \(\displaystyle p\) osztaná kettőjüket, akkor az összeg 0 volta miatt a harmadikat is osztaná. Innen, mivel

\(\displaystyle z_1z_2z_3=(b_1b_2b_3/d)^3,\)

egy köbszám, \(\displaystyle z_1\), \(\displaystyle z_2\) és \(\displaystyle z_3\) szintén köbszámok, és természetesen nem \(\displaystyle 0\)-k, hiszen az \(\displaystyle a_i\) és \(\displaystyle b_i\) számok mind nem \(\displaystyle 0\)-k. Tehát valamely \(\displaystyle x,y,z\neq 0\) egész számokra teljesül, hogy \(\displaystyle x^3=z_1, y^3=z_2, z^3=-z_3\), így

\(\displaystyle x^3+y^3=z_1+z_2=-z_3=z^3.\)

A Nagy-Fermat tétel speciális esete, hogy ez az egyenlet nem megoldható, így nem léteznek megfelelő racionális számok.


Statistics:

13 students sent a solution.
7 points:Ben Gillott, Bencz Benedek, Diaconescu Tashi, Lovas Márton, Móricz Benjámin, Seres-Szabó Márton, Sztranyák Gabriella, Varga Boldizsár, Wiener Anna.
6 points:Bognár 171 András Károly.
5 points:1 student.
0 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2022