Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 3932. (October 2006)

B. 3932. Find all positive prime numbers that satisfy equation x2+y2=z-16.

(3 pont)

Deadline expired on November 15, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Mivel z>2, nyilván páratlan. Ezért x és y közül az egyik páratlan, a másik pedig páros, vagyis 2-vel egyenlő. Ha x=2, akkor z=y2+20. Ekkor ha y nem lenne osztható 3-mal, akkor y2 3-mal osztva 1 maradékot adna, vagyis z osztható lenne 3-mal. Mivel z>3, ez nem lehetséges, tehát y=3 és z=29. Ha pedig y=2, akkor ugyanígy x=3 és z=29.


Statistics:

420 students sent a solution.
3 points:274 students.
2 points:101 students.
1 point:23 students.
0 point:16 students.
Unfair, not evaluated:6 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2006