Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 3958. (December 2006)

B. 3958. The triangle ABC is right angled at C and its incentre is O. The perpendiculars drawn at the point O to the line segments OA and OB meet the side AB at P and Q, respectively. The foot of the perpendicular from P to the side BC is P', and that from Q to the side AC is Q'. Prove that the points P', Q' and O are collinear.

(4 pont)

Deadline expired on January 15, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Legyen az O pont merőleges vetülete az AB,AC,BC és QQ' szakaszokra rendre C',B',A', illetve Q''. Ekkor OA'=OB'=OC'=r, ahol r a beírt kör sugara. A C'OQ és OBQ háromszögek hasonló derékszögű háromszögek, vagyis a C'OQ szög egyenlő az OBQ szöggel, ami éppen az ABC szög fele. Másrészt OC' merőleges AB-re és OQ'' merőleges BC-re, vagyis a C'OQ'' szög egyenlő az ABC szöggel. Ezért a QOQ'' szög is éppen az ABC szög felével egyenlő.

A C'OQ és Q''OQ derékszögű háromszögek ezért egybevágóak, vagyis OQ''=OC'=r, ahonnan kapjuk, hogy B'Q'=OQ''=r=OB', tehát az OB'Q' háromszög olyan egyenlőszárú derékszögű háromszög, amelynek befogója r. Hasonló állítás igaz az P'A'O háromszögre is. Mivel a két háromszög egymásnak megfelelő befogói páronként egymással párhuzamosak, az átfogók is azok lesznek, ami bizonyítja az állítást, sőt az is kiderül ebből, hogy az O pont éppen a P'Q' szakasz felezőpontja.


Statistics:

111 students sent a solution.
4 points:100 students.
3 points:4 students.
2 points:2 students.
1 point:1 student.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2006