Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 3979. (February 2007)

B. 3979. The vertices of triangle ABC are labelled in counterclockwise order. The angles at the vertices A, B, and C are \alpha, \beta and \gamma, respectively. The vertex B is rotated about the point A through the angle \alpha in clockwise direction. The point B1 obtained is rotated about B through the angle \beta in clockwise direction. Finally, the point B2 obtained is rotated about C in clockwise direction to the point B3. Given the points B, B3 and O the middle point of the incentre of the triangle ABC, construct the triangle. Investigate how the solution depends on the positions of the three given points.

(Based on a problem from the National Mathematics Competition for Secondary Schools (OKTV))

(4 pont)

Deadline expired on March 19, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Jelölje a P pont körüli \varphi irányított szöggel történő elforgatást P_\varphi, a v vektorral történő eltolást Ev. Gondoljuk meg a következő pár dolgot. Először is, a P_\varphi forgatást elvégezhetjük úgy, hogy először a P pontot eltoljuk az O-ba, vagyis az Ev eltolást alkalmazzuk, ahol v=\overrightarrow{PO}, majd alkalmazzuk az O_\varphi forgatást, végül visszatoljuk az O pontot a P-be, vagyis alkalmazzuk az E-v eltolást. Ezt képletben így fejezhetjük ki: P_\varphi=E_{-v} O_\varphi E_v, ahol az egymás mellé írással fejeztük ki a leképezések kompozícióját. Másrészt tetszőleges F forgatásra FEv=EwF, ahol a w vektor éppen a v vektor elforgatottja, vagyis w=F(v). Végül nyilvánvalóan EuEv=Eu+v és P_\psi P_\varphi=P_{\psi+\varphi}.

Jelöléseinkkel B3=T(B), ahol a T transzformációt az u=\overrightarrow{AO}, v=\overrightarrow{BO}, w=\overrightarrow{CO} jelölésekkel a T=E_{-w}O_\gamma E_w E_{-v}O_\beta E_v E_{-u}O_\alpha E_u képlet adja meg. Fenti meggondolásaink alapján ezt alkalmas z vektorral a T=E_zO_\pi alakra hozhatjuk, hiszen \alpha+\beta+\gamma=\pi. A z vektort legkönnyebben a z=\overrightarrow{OT(O)} észrevétel segítségével határozhatjuk meg: az első forgatásnál az O pont képe az O-nak az AB egyenesre vett tükörképe lesz, a második forgatás után ez visszakerül O-ba, a harmadik pedig elviszi az O pontnak az AC oldalra vett tükörképébe. Ezért z=
2\overrightarrow{OD}, ahol D az O pont vetülete az AC egyenesre, vagyis az a pont, ahol a beírt kör érinti az AC oldalt.

Mivel O_\pi az O pontra való tükrözés, a T transzformáció nem más, mint a D pontra való tükrözés, vagyis a D pont éppen a BB3 szakasz felezőpontja. Ennek alapján a szerkesztés menete a következő: megszerkesztjük a BB3 szakasz D felezőpontját, majd az O középpontú OD sugarú k kört, ez lesz a háromszög beírt köre. A B pontból érintőket húzunk k-hoz, illetve meghúzzuk a k kör D pontbeli érintőjét. Az így kapott három egyenes lesznek a keresett háromszög oldalegyenesei, a B pont és a pozitív körüljárási irány a háromszöget egyértelműen meghatározza. Az elmondottakból világos, hogy a feladatnak ez az egyetlen lehetséges megoldása.

A fenti szerkesztési lépéseket csak akkor tudjuk elvégezni, ha O\neD és az OD távolság kisebb az OB távolságnál. Az eljárás akkor és csak akkor fog helyes eredményre vezetni, ha a B-ből k-hoz húzott érintők érintési pontjait O-ra tükrözve, a D pont a k körnek az így kapott pontok által kijelölt rövidebbik ívére esik. Ez pontosan akkor teljesül, ha a D pont O-ra vett tükörképét D'-vel jelölve, az OD'B szög 90o-nál nagyobb, vagyis a D' pont az OB átmérőjű kör belsejébe esik; ekkor viszont a 0<OD=OD'<OB feltétel is automatikusan teljesül. Ezt a három adott pontra megfogalmazva, a feladatnak pontosan akkor van - méghozzá pontosan egy - megoldása, ha a 2\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{B_3O} vektor hossza kisebb a B és O pontok távolságánál.


Statistics:

34 students sent a solution.
4 points:Árvay Anna, Bartha Zsolt, Bogár 560 Péter, Dinh Van Anh, Fonyó Dávid, Grósz Dániel, Szalkai Balázs, Szőke Nóra, Szűcs Gergely, Tossenberger Anna, Wolosz János.
3 points:Blutman Kristóf László, Bodor Bertalan, Cseh Ágnes, Honner Balázs, Kiss 243 Réka, Korom-Vellás Judit, Majoros Csilla, Szabó 895 Dávid, Szalóki Dávid, Tóth 666 László Márton.
2 points:12 students.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2007