Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4009. (May 2007)

B. 4009. The angle bisectors drawn from the vertices A and B of a triangle ABC intersect the opposite sides at A1 and B1, respectively. P is the intersection of the ray A1B1 with the circumscribed circle of the triangle. Prove that


\frac{1}{PA} = \frac{1}{PB} + \frac{1}{PC}.

(5 pont)

Deadline expired on June 15, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Írjuk át a bizonyítandó állítást PB.PC=PA.PC+PA.PB alakba. A szokásos jelölések mellett jelölje R a körülírt kör sugarát, tXYZ az XYZ háromszög területét. Legyen továbbá t=tABC és q=PB1/A1B1, ekkor PA1/A1B1=1+q. A szögfelező-tételt felhasználva

\frac{t_{PBC}}{t}=\frac{t_{PBC}}{t_{B_1BC}}\cdot
\frac{t_{B_1BC}}{t}=\frac{PA_1}{A_1B_1}\cdot
\frac{B_1C}{AC}=(1+q)\frac{a}{a+c},

ezért

PB\cdot PC=\frac{2t_{PBC}}{\sin\alpha}=\frac{4Rt_{PBC}}{a}=
\frac{4Rt(1+q)}{a+c}.

Hasonlóképpen kapjuk, hogy

PA\cdot PC=\frac{4Rt_{PAC}}{b}=\frac{4Rqt_{A_1AC}}{b}=
\frac{4Rtq}{b}\cdot\frac{A_1C}{BC}=\frac{4Rtq}{b+c}.

A PAB háromszög területének meghatározásához jelölje az X pontnak az AB egyenestől vett távolságást mX, és legyen m=mC. Ekkor

m_{A_1}=\frac{A_1B}{BC}\cdot m_C=\frac{cm}{b+c}\quad\hbox{\rm és}\quad
m_{B_1}=\frac{B_1A}{AC}\cdot m_C=\frac{cm}{a+c}.

Ezért az ábráról leolvasható hasonlóságok alapján (az ábra az a>b esetet szemlélteti) mB1-mP=q(mA1-mB1), ahonnan

m_P=m_{B_1}-q(m_{A_1}-m_{B_1})=\frac{cm}{(a+c)(b+c)}\bigl(b+c-q(a-b)\bigr).

Következésképpen

PA\cdot PB=\frac{4Rt_{PAB}}{c}=\frac{4Rt}{c}\cdot\frac{m_P}{m}=
\frac{4Rt}{(a+c)(b+c)}\bigl(b+c-q(a-b)\bigr),

tehát

PA\cdot PC+PA\cdot PB=\frac{4Rt}{(a+c)(b+c)}\bigl(q(a+c)+(b+c)-q(a-b)\bigr)=

=\frac{4Rt}{(a+c)(b+c)}(1+q)(b+c)=PB\cdot PC.


Statistics:

8 students sent a solution.
5 points:Bogár 560 Péter, Dinh Van Anh, Fonyó Dávid, Honner Balázs, Tossenberger Anna, Wolosz János.
4 points:Cseh Ágnes, Réti Dávid.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2007