Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4041. (November 2007)

B. 4041. The lengths of the medians of a triangle are a, b, c. Prove that for all positive numbers \alpha, \beta, \gamma it is possible to construct a triangle with sides \alphaa+\betab+\gammac, \gammaa+\alphab+\betac, \betaa+\gammab+\alphac.

(4 pont)

Deadline expired on December 17, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Először azt mutatjuk meg, hogy a,b,c hosszúságú oldalakkal szerkeszthető háromszög. Ha a szokásos módon a háromszög csúcsait A,B,C, az oldalak felezőpontjait Fa,Fb,Fc jelöli, akkor

\ora{AF_a}+\ora{BF_b}+\ora{CF_c}=
\frac{\ora{AB}+\ora{AC}}{2}+\frac{\ora{BA}+\ora{BC}}{2}+
\frac{\ora{CA}+\ora{CB}}{2}=0.

Mivel az \ora{AF_a},\ora{BF_b},\ora{CF_c} vektorok nem párhuzamosak, hosszuk pedig rendre a,b,c, ez igazolja fenti állításunkat.

Az a,b,c mennyiségekre tehát teljesül a háromszög-egyenlőtlenség. Elegendő megmutatni, hogy a feladatban szereplő három mennyiség is kielégíti azt. Ez három egyenlőtlenséget jelent. Szimmetria okok miatt elegendő az egyiket igazolni. Az

(\alphaa+\betab+\gammac)+(\gammaa+\alphab+\betac)>\betaa+\gammab+\alphac

egyenlőtlenség például ekvivalens az

\alpha(a+b-c)+\beta(b+c-a)+\gamma(c+a-b)>0

egyenlőtlenséggel. Fenti megállapításunk és a feladat feltételei szerint \alpha,\beta,\gamma és az a+b-c,b+c-a,c+a-b mennyiségek is pozitívak, amiből az egyenlőtlenség azonnal leolvasható.


Statistics:

91 students sent a solution.
4 points:76 students.
3 points:9 students.
2 points:1 student.
1 point:1 student.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2007