Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4097. (May 2008)

B. 4097. Solve the following equation on the set of integers: 2^{\frac{x-y}{y}} - \frac{3}{2}y = 1.

(4 pont)

Deadline expired on June 16, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Nyilván y nem lehet 0. 2-vel való beszorzás és átrendezés után az egyenletet 2x/y=3y+2=z alakra hozhatjuk, ahol z (pozitív) egész szám. Innen azt kapjuk, hogy y is pozitív egész, és 2x=zy. A számelmélet alaptétele miatt z 2-hatvány, x pedig olyan pozitív egész, amely osztható y-nal. Mivel 2-nek páros kitevős hatványai 3-mal osztva 1, páratlan kitevős hatványai pedig 3-mal osztva 2 maradékot adnak, x/y páratlan szám. Lévén z\ge5, kapjuk, hogy x=(2k+1)y alkalmas k pozitív egész számmal, ahonnan

y=\frac{2^{2k+1}-2}{3}=\frac{2(4^k-1)}{3} \quad \hbox{\rm \'es}\quad 
x=\frac{(4k+2)(4^k-1)}{3}.

Könnyen látható, hogy így minden k pozitív egészre egy megfelelő számpárt kapunk.


Statistics:

107 students sent a solution.
4 points:83 students.
3 points:12 students.
2 points:6 students.
1 point:2 students.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2008