Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4100. (May 2008)

B. 4100. Determine the number of sections the plane is divided by the sides of a regular n-gon.

(4 pont)

Deadline expired on June 16, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Helyezzük el az oldalegyeneseket egymás után a síkon, figyelemmel kísérve azt, hogy az általuk meghatározott tartományok száma hogyan változik. Kezdetben ez a szám 1, ami az első egyenes elhelyezése után 1-gyel nő. Amikor egy-egy új egyenest elhelyezünk, akkor a tartományok száma (k+1)-gyel nő, ahol k azon, már korábban elhelyezett egyenesek száma, amelyeket az éppen elhelyezett egyenes elmetsz. Ez azért van így, mert egy konvex sokszög oldalegyenesei közül semelyik három nem megy át egy ponton.

Ha n páratlan, akkor az oldalegyenesek közül semelyik kettő nem párhuzamos egymással, ezért az i-edik egyenes elhelyezése alkalmával a tartományok száma pontosan i-vel nő, vagyis az összes egyenes elhelyezése után a tartományok száma

1+(1+2+3+\ldots+n)=\frac{n^2+n+2}{2}

lesz, ennyi részre osztják tehát a szabályos n-szög oldalegyenesei a síkot.

Páros n esetén más a helyzet. Legyen n=2k, és először helyezzük el valamilyen körüljárás szerint az első k oldalegyenest. Mivel ezek közül semelyik kettő nem párhuzamos egymással, az ezután létrejövő tartományok száma 1+(1+2+\ldots+ k) lesz. Ezt követően azonban bármelyik egyenest is helyezzük el, az a korábban elhelyezettek közül pontosan eggyel lesz párhuzamos. Ebben az esetben tehát az egyenesek összesen

1+(1+2+\ldots+k)+(k+\ldots +2k-1)=1+k\cdot2k=\frac{n^2+2}{2}

részre fogják osztani a síkot.


Statistics:

64 students sent a solution.
4 points:51 students.
3 points:5 students.
2 points:3 students.
1 point:3 students.
0 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2008