Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4246. (February 2010)

B. 4246. Given that the roots x1, x2, x3 of the equation x3-(a+2)x2+(2a+1)x-a=0 satisfy \frac{2}{x_1} + \frac{2}{x_2} = \frac{3}{x_3}, solve the equation.

(Mathematics Competition for Teacher Training Colleges 1975/2)

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Írjuk fel a gyökök és együtthatók közötti

összefüggéseket: (i) \(\displaystyle x_1+x_2+x_3=a+2\), (ii) \(\displaystyle x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=2a+1\), (iii) \(\displaystyle x_1x_2x_3=a\). Mivel egyik gyök sem 0, azért \(\displaystyle a\ne 0\), és így a feltétel szerint

\(\displaystyle \frac{5}{x_3}=\frac{2}{x_1}+\frac{2}{x_2}+\frac{2}{x_3}= 2\cdot\frac{x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3}{x_1x_2x_3}=\frac{4a+2}{a},\)

ahonnan kapjuk, hogy \(\displaystyle 4a+2\ne 0\) és

\(\displaystyle x_3=\frac{5a}{4a+2}.\)

Innen (iii), illetve (i) alapján

\(\displaystyle x_1x_2=\frac{a}{x_3}=\frac{4a+2}{5}\qquad \hbox{és}\qquad x_1+x_2=a+2-x_3=\frac{4a^2+5a+4}{4a+2}\)

adódik. Ezeket (ii)-be beírva kapjuk, hogy

\(\displaystyle \frac{4a+2}{5}+\frac{4a^2+5a+4}{4a+2}\cdot\frac{5a}{4a+2}=2a+1,\)

ahonnan \(\displaystyle 4a^3-19a^2+28a-12=0\). Ha észrevesszük, hogy ennek az egyenletnek egyik gyöke \(\displaystyle a=2\), akkor a baloldal már szorzattá alakítható:

\(\displaystyle 4a^3-19a^2+28a-12=(a-2)(4a^2-11a+6)=(a-2)(a-2)(4a-3),\)

vagyis \(\displaystyle a\) értéke csak 2 vagy 3/4 lehet, a megfelelő \(\displaystyle x_3\) érték pedig \(\displaystyle x_3=1\), illetve \(\displaystyle x_3=3/4\). Az első esetben az egyenlet

\(\displaystyle 0=x^3-4x^2+5x-2=(x-1)(x^2-3x+2)=(x-1)(x-1)(x-2)\)

alakú, ahonnan \(\displaystyle \{x_1,x_2\}=\{1,2\}\). A második esetben az egyenlet

\(\displaystyle 0=x^3-\frac{11}{4}\cdot x^2+\frac{5}{2}\cdot x-\frac{3}{4}= \left(x-\frac{3}{4}\right)(x^2-2x+1)=\left(x-\frac{3}{4}\right)(x-1)^2,\)

ahonnan \(\displaystyle x_1=x_2=1\). A feladat feltétele mind a két esetben teljesül.

Megjegyzés. Lényegesen kevesebb számolással célba érünk, ha észrevesszük, hogy az egyenlet gyökei \(\displaystyle \{x_1,x_2,x_3\}=\{1,1,a\}\).


Statistics:

95 students sent a solution.
4 points:73 students.
3 points:9 students.
2 points:1 student.
1 point:9 students.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2010