Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4291. (September 2010)

B. 4291. Prove that the inequality below is true for all positive numbers a, b, c: abbcca\leaabbcc.

(4 pont)

Deadline expired on October 11, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A logaritmus-függvény tulajdonságai miatt az egyenlőtlenség ekvivalens a

\(\displaystyle 0\le (a-b)\ln a+(b-c)\ln b+(c-a)\ln c\)

egyenlőtlenséggel. A ciklikus szimmetria miatt elegendő az \(\displaystyle a\le b\le c\), illetve a \(\displaystyle c\le b\le a\) eseteket megvizsgálni. Az első esetben

\(\displaystyle (b-a)\ln a+ (c-b)\ln b\le (b-a)\ln c+ (c-b)\ln c=(c-a)\ln c,\)

míg a másodikban

\(\displaystyle (a-c)\ln c= (a-b)\ln c+(b-c)\ln c\le (a-b)\ln a+(b-c)\ln b\)

igazolja az állítást. Azt is könnyen leolvashatjuk, hogy egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha mind a három szám ugyanaz.


Statistics:

135 students sent a solution.
4 points:57 students.
3 points:5 students.
2 points:39 students.
1 point:11 students.
0 point:20 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2010