Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4296. (October 2010)

B. 4296. Let ma and mb denote the lengths of the altitudes drawn to sides a and b of a triangle. Show that if a>b then a2010+ma2010\geb2010+mb2010.

(4 pont)

Deadline expired on November 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Nyilván \(\displaystyle a\ge m_b\) és \(\displaystyle b\ge m_a\), ahol egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha az \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle b\) oldalak egymásra merőlegesek. Ezen kívül \(\displaystyle am_a=bm_b=2t\), ahol \(\displaystyle t\) a háromszög területe. Legyen \(\displaystyle a^{2010}=x_a\), \(\displaystyle b^{2010}=x_b\), \(\displaystyle m_a^{2010}=y_a\), \(\displaystyle m_b^{2010}=y_b\); ekkor a fentiek szerint \(\displaystyle x_a>x_b\ge y_a\), valamint \(\displaystyle x_ay_a=x_by_b=c=(2t)^{2010}\). A bizonyítandó

\(\displaystyle x_a+\frac{c}{x_a}\ge x_b+\frac{c}{x_b}\)

egyenlőtlenség ekvivalens az

\(\displaystyle x_a^2x_b+cx_b\ge x_b^2x_a+cx_a\)

egyenlőtlenséggel, amit \(\displaystyle (x_a-x_b)(x_ax_b-c)\ge 0\) alakra hozhatunk. Itt az első tényező pozitív, a második tényező pedig \(\displaystyle x_ax_b\ge x_ay_a=c\) miatt nemnegatív. Ezzel az állítást bebizonyítottuk, egyenlőség pedig pontosan akkor áll fenn, ha \(\displaystyle x_b=y_a\), vagyis ha az \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle b\) oldalak egymásra merőlegesek.


Statistics:

121 students sent a solution.
4 points:89 students.
3 points:8 students.
2 points:2 students.
1 point:11 students.
0 point:8 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2010