Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4321. (December 2010)

B. 4321. Prove that the following inequality is true in every triangle: \frac{b}{\sin
\left(\gamma + \dfrac{\alpha}{3}\right)} +
\frac{c}{\sin \left(\beta + \dfrac{\alpha}{3}\right)} > \frac{2}{3} \cdot
\frac{a}{\sin \left(\dfrac{\alpha}{3}\right)}.

From the journal Ifjúsági Matematikai Lapok, Kolozsvár

(5 pont)

Deadline expired on January 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A háromszög csúcsait a szokásos módon jelölve, az \(\displaystyle A\) csúcsból húzott szögharmadolóknak a körülírt körrel alkotott metszéspontjait jelölje \(\displaystyle D\) és \(\displaystyle E\) az ábrán látható módon.

A kerületi szögek tétele szerint \(\displaystyle CD=DE=EB=d\), továbbá a \(\displaystyle BCE\) és \(\displaystyle CBD\) szögek nagysága egyaránt \(\displaystyle \alpha/3\). Így a szinusz-tétel alapján a bizonyítandó egyenlőtlenség ekvivalens az

\(\displaystyle \frac{AC}{AE}+\frac{AB}{AD}>\frac{2}{3}\cdot\frac{BC}{DE},\)

vagyis a

\(\displaystyle 3AC\cdot AD\cdot DE+3AB\cdot AE\cdot DE>2BC\cdot AD\cdot AE\)

egyenlőtlenséggel. Az \(\displaystyle ABDC\) és \(\displaystyle ABEC\) húrnégyszögekre a Ptolemaiosz-tételt felírva kapjuk, hogy

\(\displaystyle BC\cdot AD\cdot AE=(AB\cdot CD+AC\cdot BD)AE= (AB\cdot CE+AC\cdot BE)AD.\)

Ennek alapján a bizonyítandó egyenlőtlenséget átírhatjuk

\(\displaystyle 3AC\cdot AD+3AB\cdot AE> AB\cdot AE +AC\cdot\frac{BD}{d}\cdot AE+AB\cdot\frac{CE}{d}\cdot AD+ AC\cdot AD\)

alakra. Minthogy \(\displaystyle BD=CE<2d\), elegendő a

\(\displaystyle 2AC\cdot AD+2AB\cdot AE\ge 2AC\cdot AE+2AB\cdot AD,\)

vagy egyszerűbb alakban, az

\(\displaystyle (AC-AB)(AD-AE)\ge 0\)

egyenlőtlenséget igazolni, ami a szinusz-tétel alapján ekvivalens a

\(\displaystyle (\sin\beta-\sin\gamma)\Bigl(\sin \left(\beta+\frac{\alpha}{3}\right) - \sin \left(\gamma+\frac{\alpha}{3}\right)\Bigr)\ge 0\)

egyenlőtlenséggel.

Szimmetria okok miatt feltehetjük, hogy \(\displaystyle \beta\ge \gamma\), ekkor \(\displaystyle \sin\beta\ge \sin\gamma\). Belátjuk, hogy ekkor a fenti szorzat második tényezője sem negatív. Mivel most \(\displaystyle \gamma+\frac{\alpha}{3} <\frac{\pi}{2}\), ez egyet jelent a

\(\displaystyle \gamma+\frac{\alpha}{3}\le \beta+\frac{\alpha}{3}\le\pi- \left(\gamma+\frac{\alpha}{3}\right)\)

egyenlőtlenséggel, ami viszont nyilvánvalóan teljesül.

A megoldásból az is leolvasható, hogy az egyenlőtlenségben szereplő \(\displaystyle \frac{2}{3}\) szorzótényező nem helyettesíthető nagyobb konstanssal; ehhez elegendő azokat a háromszögeket megnézni, amelyekben \(\displaystyle \alpha=2\varepsilon\), \(\displaystyle \beta=\gamma=\frac{\pi}{2}- \varepsilon\), ahol \(\displaystyle \varepsilon\) elegendően kicsi.


Statistics:

17 students sent a solution.
5 points:Bogár Blanka, Damásdi Gábor, Dudás 002 Zsolt, Énekes Péter, Fonyó Viktória, Lenger Dániel, Máthé László, Szabó 928 Attila, Tekeli Tamás, Viharos Andor.
4 points:Perjési Gábor.
3 points:6 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2010