Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4448. (April 2012)

B. 4448. The escribed circle drawn to side AC of a triangle ABC touches the lines of sides BC, AC and AB at the points A1, B1 and C1, respectively. Let F denote the midpoint of the line segment A1B1. Prove that \angleB1C1C=\angleA1C1F.

(4 pont)

Deadline expired on May 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Tekintsük az AB1C1, BA1C1 és CA1B1 egyenlő szárú háromszögeket. A szokásos jelölésekkel AB_1C_1\sph=AC_1B_1\sph=
\alpha/2, CA_1B_1\sph=CB_1A_1\sph=\gamma/2 és BA_1C_1\sph=BC_1A_1\sph=
90^\circ-\beta/2=\alpha/2+\gamma/2. Innen kapjuk, hogy CB_1C_1\sph=
180^\circ-\alpha/2, A_1B_1C_1\sph=180^\circ-\alpha/2-\gamma/2=
90^\circ+\beta/2, B_1A_1C_1\sph=\alpha/2, valamint A_1C_1B_1\sph=\gamma/2<90^\circ.

A szinusz-tételt az A1C1F és B1C1F háromszögekre alkalmazva

\frac{\sin A_1C_1F\sph}{\sin C_1A_1F\sph}=\frac{A_1F}{C_1F}=
\frac{B_1F}{C_1F}=\frac{\sin B_1C_1F\sph}{\sin C_1B_1F\sph}

adódik, ahonnan

\frac{\sin A_1C_1F\sph}{\sin B_1C_1F\sph}=
\frac{\sin C_1A_1F\sph}{\sin C_1B_1F\sph}=
\frac{\sin \alpha/2}{\sin (90^\circ+\beta/2)}.

Ugyanezt az A1C1C és B1C1C háromszögekre elvégezve a

\frac{\sin A_1C_1C\sph}{\sin C_1A_1C\sph}=\frac{A_1C}{C_1C}=
\frac{B_1C}{C_1C}=\frac{\sin B_1C_1C\sph}{\sin C_1B_1C\sph},

\frac{\sin A_1C_1C\sph}{\sin B_1C_1C\sph}=
\frac{\sin C_1A_1C\sph}{\sin C_1B_1C\sph}=
\frac{\sin (90^\circ-\beta/2)}{\sin (180^\circ-\alpha/2)}

összefüggéseket kapjuk. Mivel sin (90o+\beta/2)=sin (90o-\beta/2) és sin (180o-\alpha/2)=sin \alpha/2, végül

\frac{\sin A_1C_1F\sph}{\sin B_1C_1F\sph}=
\frac{\sin B_1C_1C\sph}{\sin A_1C_1C\sph}.

Figyelembe véve, hogy

 A_1C_1C\sph+B_1C_1C\sph=B_1C_1F\sph+A_1C_1F\sph=
A_1C_1B_1\sph<90^\circ

és hogy a (0,90o) intervallumon a \sin x/\sin({A_1C_1B_1\sph}-x) függvény szigorúan monoton növekedő, ebből éppen a bizonyítandó állítást kapjuk.


Statistics:

21 students sent a solution.
4 points:Ágoston Tamás, Bingler Arnold, Fehér Zsombor, Forrás Bence, Havasi 0 Márton, Janzer Olivér, Medek Ákos, Mester Márton, Nagy Anna Noémi, Ódor Gergely, Strenner Péter, Szabó 789 Barnabás, Szabó 928 Attila.
3 points:Bősze Zsuzsanna, Gyarmati Máté, Nagy Róbert.
2 points:2 students.
1 point:3 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, April 2012