Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4476. (October 2012)

B. 4476. Prove that there are infinitely many ways to express 169 as a sum of the squares of two rational numbers.

(4 pont)

Deadline expired on November 12, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Útmutatás: Pitagoraszi számhármasok.

Megoldás: Tekintsük az a=2k+1, b=2k2+2k, c=2k2+2k+1 számokat, ahol k pozitív egész szám; ekkor a2+b2=c2. Az a és c számok relatív prímek, hiszen ha d mindkettőnek osztója, akkor osztója a c-ka=k+1 számnak, és ennélfogva 2(k+1)-a=1-nek is. Továbbá a<b, így az (a/c)2+(b/c)2=1 előállítások mind különbözőek. Ennélfogva a

169=\left(\frac{13(2k+1)}{2k^2+2k+1}\right)^2+
\left(\frac{13(2k^2+2k)}{2k^2+2k+1}\right)^2

felírásokkal a 169-et végtelen sokféleképpen felbontottuk két racionális szám négyzetének összegére.


Statistics:

175 students sent a solution.
4 points:83 students.
3 points:35 students.
2 points:9 students.
1 point:6 students.
0 point:42 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2012