Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4484. (November 2012)

B. 4484. Prove that the equation 1+2+2^{2}+\ldots +2^{x}=y^{z} has no solution of positive integers x, y, z where z>1.

(5 pont)

Deadline expired on December 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Útmutatás: 2x+1=yz+1.

Megoldás: Tegyük fel, hogy az x,y,z pozitív egész számokra 1+2+2^{2}+\ldots +2^{x}=y^{z} teljesül. Ekkor 2x+1-1=yz. A bal oldalon álló szám páratlan, sőt 4-gyel osztva 3 maradékot ad. Ezért y is páratlan. Sőt, z is páratlan, hiszen ha páros lenne, akkor a jobb oldalon egy páratlan szám négyzete állna, ami 4-gyel osztva 1 maradékot ad. Ezért felírható, hogy

2x+1=yz+1=(y+1)(yz-1-yz-2+...-y+1).

A jobb oldalon mindkét tényező 2-nek nemnegatív egész kitevős hatványa kell legyen. Jegyezzük meg, hogy y\ne1. Ezért z>1 esetén

yz-1-yz-2+...-y+1=(y-1)(yz-2+yz-4+...+y)+1

egy 1-nél nagyobb páratlan szám lenne, ami nem lehetséges.


Statistics:

121 students sent a solution.
5 points:71 students.
4 points:8 students.
3 points:3 students.
2 points:7 students.
1 point:5 students.
0 point:25 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2012