Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4493. (December 2012)

B. 4493. Let (n,k) denote the greatest common divisor of the positive integers n and k, and let [n,k] denote their least common multiple. Show that, for all positive integers a, b, c, the greatest common divisor of the numbers [a,b], [b,c], [c,a] equals the least common multiple of the numbers (a,b), (b,c), (c,a).

(4 pont)

Deadline expired on January 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Útmutatás: Tekintsük a prímtényezős felbontásokat.

Megoldás: Legyenek p_1,p_2,\ldots,p_t azok a prímszámok, melyek az a,b,c számok közül legalább egyet osztanak. Ekkor egyértelműen léteznek olyan \alphai,\betai,\gammai (1\lei\let) nemnegatív egész számok, melyekkel a=\prod_{i=1}^t p_i^{\alpha_i}, b=\prod_{i=1}^t
p_i^{\beta_i}, c=\prod_{i=1}^t p_i^{\gamma_i}. Ezen prímtényezős felbontások szerint az [a,b], [b,c], [c,a] számok legnagyobb közös osztója d=\prod_{i=1}^t p_i^{\delta_i}, az (a,b), (b,c), (c,a) számok legkisebb közös többszöröse pedig m=\prod_{i=1}^t p_i^{\mu_i} alakú, ahol

\deltai=min {max {\alphai,\betai},max {\betai,\gammai},max {\gammai,\alphai}},

\mui=max {min {\alphai,\betai},min {\betai,\gammai},min {\gammai,\alphai}}.

Elegendő belátni, hogy minden 1\lei\let esetén \deltai=\mui. Rögzített i mellett szimmetria okokból feltehetjük, hogy \alphai\le\betai\le\gammai. Ekkor pedig valóban

\deltai=min {\betai,\gammai,\gammai}=\betai=max {\alphai,\betai,\alphai}=\mui.


Statistics:

161 students sent a solution.
4 points:116 students.
3 points:16 students.
2 points:11 students.
1 point:11 students.
0 point:7 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2012