Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4582. (December 2013)

B. 4582. Let d(n) denote the number of positive factors of the positive integer n. Determine those numbers n for which d(n3)=5.d(n).

Suggested by M. Di Giovanni, Győr

(3 pont)

Deadline expired on January 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Az n=1 nem megoldása az egyenletnek, ezért n\ge2. Legyen n prímténytezős felbontása n=p1a1.....pkak, ahol k\ge1, p1,...,pk különböző prímszámok, és a1,...,ak pozitív egészek. Ekkor d(n) = \prod_{i=1}^k (a_i+1) és d(n^3) = \prod_{i=1}^k (3a_i+1), az egyenletünk pedig a következő alakba írható:

 5 = \prod_{i=1}^k \frac{3a_i+1}{a_i+1}.

A jobboldalon minden tényező 2 és 3 közé esik, ugyanis \frac{3a_i+1}{a_i+1} < \frac{3a_i+3}{a_i+1} =3 és \frac{3a_i+1}{a_i+1} \ge \frac{(2a_i+1)+1 }{a_i+1} =2. Egyetlen tényező esetén a szorzat kisebb, mint 3; legalább három tényező esetén pedig a szorzat értéke legalább 8. Ezért a tényezők száma csak 2 lehet: k=2.

Vezessünk be új jelöléseket: legyen p=p1, q=p2, a=a1 és b=a2. Az új egyenlet:

(3a+1)(3b+1)=5(a+1)(b+1)

(2a-1)(2b-1)=5.

Az 5 csak egyféleképpen bontható pozitív egészek szorzatává; azt kapjuk, hogy a és b közül az egyik 1, a másik 3. A szimmetria miatt feltehetjük, hogy a=3 és b=1. Tehát

n=p3.q,

ahol p és q különböző prímek.

Az ilyen alakú számok valóban megoldások, mert d(n)=d(p3q)=4.2=8 és d(n3)=f(p9q3)=10.4=40.


Statistics:

158 students sent a solution.
3 points:106 students.
2 points:21 students.
1 point:22 students.
0 point:9 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2013