Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4620. (March 2014)

B. 4620. Prove that for any numbers 0\le a_1\le\ldots\le a_{3n}, \bigg(\sum_{i=1}^{3n}a_i\bigg)^3 \ge
27n^2\bigg(\sum_{i=1}^{n}a_ia_{n+i}a_{2n+i}\bigg).

(6 pont)

Deadline expired on April 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Legyen \(\displaystyle S=\sum_{i=1}^{3n}a_i\), \(\displaystyle K=a_n\) és \(\displaystyle L=a_{2n}\).

A megoldás alapja a következő tény:

Lemma. Legyenek \(\displaystyle x,y,z\) valós számok.

(1) Ha \(\displaystyle 0\le x\le K\le y\), akkor \(\displaystyle xy\le K(x+y-K)\). Egyenlőség akkor van, ha \(\displaystyle x=K\) vagy \(\displaystyle y=K\).

(2) Ha \(\displaystyle 0\le x\le K\le y\le L\le z\), akkor \(\displaystyle xyz\le KL(x+y+z-K-L)\). Egyenlőség a következő esetekben áll fenn: ha \(\displaystyle x=K=0\); ha \(\displaystyle x=K\) és \(\displaystyle y=L\); ha \(\displaystyle y=K\) és \(\displaystyle z=L\).

Bizonyítás.

Az (1) a triviális \(\displaystyle (K-x)(y-K)\ge0\) egyenlőtlenség átrendezése.

A (2) bizonyításához alkalmazzuk (1)-et az \(\displaystyle x,y\) számokra, majd az \(\displaystyle x+y-K\) és \(\displaystyle z\) számokra, \(\displaystyle K\) helyett \(\displaystyle L\)-lel (ezt megtehetjük, mert \(\displaystyle 0=0+K-K\le x+y-K\le K+L-K\le L\)):

\(\displaystyle xyz \le K(x+y-K)z\le K\cdot L\big((x+y-K)+z-L\big) = KL(x+y+z-K-L). \)

A feladat bizonyításához írjuk fel (2)-t minden \(\displaystyle i=1,2,\ldots,n\) esetén az \(\displaystyle a_i,a_{n+i},a_{2n+i}\) számokra, és ezeket az egyenlőtlenségeket adjuk össze:

\(\displaystyle \sum_{i=1}^n a_ia_{n+i}a_{2n+i} \le \sum_{i=1}^n KL(a_i+a_{n+i}+a_{2n+i}-K-L) = KL(S-nK-nL). \)(3)

Írjuk fel a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget az \(\displaystyle nK\), \(\displaystyle nL\) és \(\displaystyle S-nK-nL\) számokra:

\(\displaystyle nK\cdot nL\cdot(S-nK-nL) \le \left(\frac{nK+nL+(S-nK-nL)}3\right)^3 =\frac{S^3}{27}. \)(4)

A (3) és a (4) együtt kiadja az állítást.

Az egyenlőség esetének vizsgálata. A (4)-ben akkor áll egyenlőség, ha \(\displaystyle K=L=\frac{S}3\).

A \(\displaystyle K=L\) feltevés mellett az \(\displaystyle a_i,a_{n+i},a_{2n+i}\) számokra felírt (2)-ben akkor áll egyenlőség, ha \(\displaystyle a_i=K\) vagy \(\displaystyle a_{2n+i}=K\).

Összefoglalva, az állításban akkor áll egyenlőség, ha az \(\displaystyle a_1,\ldots,a_{3n}\) számok közül legalább \(\displaystyle 2n\) darab (szomszédos) egyenlő az összes, \(\displaystyle 3n\) darab szám átlagával.

Megjegyzés. Általánosabban, tetszőleges \(\displaystyle k,n\ge2\) egészekre és \(\displaystyle 0\le a_0\le a_1\le\ldots\le a_{kn-1}\) valós számokra

\(\displaystyle \left( \frac{1}{kn} \sum\limits_{k=0}^{kn-1} a_i \right)^k \ge \frac{1}{n} \sum\limits_{i=0}^{k-1} \left(\prod\limits_{j=0}^{n-1} a_{nj+i}\right). \)

A fenti megoldás ennek bizonyítására is működik.


Statistics:

6 students sent a solution.
6 points:Szőke Tamás.
5 points:Maga Balázs.
2 points:1 student.
0 point:3 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2014