Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4656. (October 2014)

B. 4656. Prove that any region of space bounded by the planes of the lateral faces of a four-sided convex pyramid can be intersected with a plane such that the intersection is a parallelogram.

(4 pont)

Deadline expired on November 10, 2014.


Statistics:

63 students sent a solution.
4 points:Balog Gergely, Baran Zsuzsanna, Bereczki Zoltán, Coulibaly Patrik, Cseh Kristóf, Csépai András, Czirkos Angéla, Fekete Panna, Gál Boglárka, Gáspár Attila, Geng Máté, Gera Dóra, Gyulai-Nagy Szuzina, Hansel Soma, Herendi Krisztián, Horeftos Leon, Jenei Dániel Gábor, Juhász 326 Dániel, Kátay Tamás, Katona Dániel, Kerekes Anna, Keresztfalvi Bálint, Khayouti Sára, Kocsis Júlia, Kosztolányi Kata, Kovács 162 Viktória, Kovács Péter Tamás, Lajkó Kálmán, Leitereg Miklós, Losonczy Richárd, Mócsy Miklós, Nagy-György Pál, Nagy-György Zoltán, Nemes György, Regős Krisztina, Sal Kristóf, Schrettner Bálint, Schwarcz Tamás, Stein Ármin, Szász Dániel Soma, Szebellédi Márton, Széles Katalin, Tihanyi Áron, Tóth 199 Viktor, Török Tímea, Török Zsombor Áron, Varga Rudolf, Williams Kada.
3 points:Nagy Kartal, Varga-Umbrich Eszter.
2 points:2 students.
1 point:5 students.
0 point:6 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2014