Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4729. (September 2015)

B. 4729. A given quadrilateral \(\displaystyle ABCD\) has right angles at \(\displaystyle C\) and at \(\displaystyle D\). Construct that point \(\displaystyle P\) of line segment \(\displaystyle CD\) for which \(\displaystyle \angle APD = 2\angle BPC\).

(5 pont)

Deadline expired on October 12, 2015.


Statistics:

57 students sent a solution.
5 points:Andó Angelika, Barabás Ábel, Baran Zsuzsanna, Bodolai Előd, Bukva Balázs, Cseh Kristóf, Döbröntei Dávid Bence, Fekete Balázs Attila, Fuisz Gábor, Gáspár Attila, Horváth András János, Imolay András, Kerekes Anna, Klász Viktória, Knoch Júlia, Kocsis Júlia, Kovács 246 Benedek, Lajkó Kálmán, Matolcsi Dávid, Molnár-Sáska Zoltán, Nagy Nándor, Polgár Márton, Sal Kristóf, Schrettner Bálint, Szemerédi Levente, Varga-Umbrich Eszter.
4 points:Al-Sayyed Zakariás, Ardai István Tamás, Bosits Balázs Géza, Glattfelder Hanna, Harsch Leila, Kővári Péter Viktor, Németh 123 Balázs, Páhoki Tamás, Paulovics Péter, Simon Dániel Gábor, Stein Ármin, Tibay Álmos, Tóth Viktor, Török Tímea, Tran 444 Ádám, Vághy Mihály, Vu Mai Phuong, Zólomy Kristóf.
3 points:7 students.
2 points:2 students.
1 point:1 student.
0 point:3 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2015