Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4817. (October 2016)

B. 4817. Solve the following equation in the set of real numbers:

\(\displaystyle x + y + z = xyz = 8,\)

\(\displaystyle \frac 1x- \frac 1y- \frac 1z = \frac 18.\)

Proposed by B. Kovács, Szatmárnémeti

(4 pont)

Deadline expired on November 10, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A következő átalakítások segítségével a megadott feltételeket használva \(\displaystyle x\) értékére kapunk egy egyenletet:

\(\displaystyle \frac{1}{x}-\frac{1}{8}=\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{y+z}{yz}=\frac{8-x}{\frac{8}{x}}=\frac{8x-x^2}{8}.\)

Ebből (\(\displaystyle 8x\))-szel való szorzás és rendezés után egy harmadfokú egyenletet kapunk:

\(\displaystyle x^3-8x^2-x+8=0.\)

A bal oldalt szorzattá alakítva:

\(\displaystyle (x-8)(x+1)(x-1)=0,\)

vagyis \(\displaystyle x\) értéke \(\displaystyle -1,1\) vagy \(\displaystyle 8\) lehet.

Ha \(\displaystyle x=-1\), akkor \(\displaystyle y+z=9\) és \(\displaystyle yz=-8\), ezért \(\displaystyle y\) és \(\displaystyle z\) a \(\displaystyle t^2-9t-8\) polinom gyökei: \(\displaystyle \frac{9\pm \sqrt{9^2+4\cdot 8}}{2}=\frac{9\pm \sqrt{113}}{2}\). Az \(\displaystyle (x=-1; y= \frac{9+ \sqrt{113}}{2}; z=\frac{9-\sqrt{113}}{2}), (x=-1; y= \frac{9- \sqrt{113}}{2}; z=\frac{9+\sqrt{113}}{2})\) számhármasok valóban megoldást adnak, hiszen ezekre a harmadik egyenlet is teljesül:

\(\displaystyle \frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=\frac{1}{x}-\frac{y+z}{yz}=-1-\frac{9}{-8}=\frac{1}{8}.\)

Ha \(\displaystyle x=1\), akkor \(\displaystyle y+z=7\) és \(\displaystyle yz=8\), ezért \(\displaystyle y\) és \(\displaystyle z\) a \(\displaystyle t^2-7t+8\) polinom gyökei: \(\displaystyle \frac{7\pm \sqrt{7^2-4\cdot 8}}{2}=\frac{7\pm \sqrt{17}}{2}\). Az \(\displaystyle (x=1; y= \frac{7+ \sqrt{17}}{2}; z=\frac{7-\sqrt{17}}{2}), (x=1; y= \frac{7- \sqrt{17}}{2}; z=\frac{7+ \sqrt{17}}{2})\) számhármasok valóban megoldást adnak, hiszen ezekre a harmadik egyenlet is teljesül:

\(\displaystyle \frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=\frac{1}{x}-\frac{y+z}{yz}=1-\frac{7}{8}=\frac{1}{8}.\)

Végül, ha \(\displaystyle x=8\) lenne, akkor \(\displaystyle y+z=0\) és \(\displaystyle yz=1\) lenne, azonban ez lehetetlen, hiszen egy nemnegatív és egy nempozitív szám szorzata nem lehet pozitív. Vagyis az egyenletrendszernek csak a korábban talált négy megoldása van.


Statistics:

155 students sent a solution.
4 points:133 students.
3 points:14 students.
2 points:1 student.
1 point:4 students.
0 point:3 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2016