Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4851. (February 2017)

B. 4851. Prove that if all three roots of the equation

\(\displaystyle x^3-px^2+qx-r=0 \)

are positive then the sum of the reciprocals of the roots is at most \(\displaystyle \frac{p^2}{3r}\).

(Proposed by M. Kovács, Budapest)

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Legyen az egyenlet három gyöke \(\displaystyle x_1,x_2,x_3\). Ekkor a Viète-formulák szerint

\(\displaystyle p=x_1+x_2+x_3,\)

\(\displaystyle q=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1,\)

\(\displaystyle r=x_1x_2x_3.\)

(Ebből látható, hogy \(\displaystyle p,q,r\) is pozitív számok.) Ezt felhasználva a gyökök reciprokösszege:

\(\displaystyle \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}=\frac{x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1}{x_1x_2x_3}=\frac{q}{r}.\)

Így a bizonyítandó egyenlőtlenség:

\(\displaystyle \frac{q}{r}\leq \frac{p^2}{3r}.\)

Ekvivalens átalakítás, ha szorzunk a (pozitív) \(\displaystyle 3r\) számmal:

\(\displaystyle 3q\leq p^2.\)

A \(\displaystyle q\) és \(\displaystyle p\) számokat a gyökökkel kifejezve:

\(\displaystyle 3(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)\leq (x_1+x_2+x_3)^2.\)

Az egyenletet 2-vel szorozva, rendezve, és teljes négyzeteket kialakítva a következő egyenlőtlenséget kapjuk:

\(\displaystyle 0\leq (x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2.\)

Ez pedig valóban teljesül, amivel a feladat állítását igazoltuk.


Statistics:

118 students sent a solution.
4 points:73 students.
3 points:36 students.
2 points:7 students.
1 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2017