Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4903. (November 2017)

B. 4903. Determine all positive integers \(\displaystyle a\), \(\displaystyle b\), \(\displaystyle c\), \(\displaystyle d\) such that \(\displaystyle abcd-1\mid a+b+c+d\).

Proposed by J. Szoldatics, Budapest

(4 pont)

Deadline expired on December 11, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Ha a feltétel teljesül, akkor valamely \(\displaystyle e\) pozitív egész számra

\(\displaystyle (abcd-1)e=a+b+c+d,\)

azaz

\(\displaystyle abcde=a+b+c+d+e.\)

A feladat megoldásához először keressük meg azokat a pozitív egész számokból álló \(\displaystyle (a,b,c,d,e)\) számötösöket, melyekre teljesül, hogy az öt szám összege megegyezik az öt szám szorzatával. Feltehetjük, hogy \(\displaystyle a\leq b\leq c\leq d\leq e\).

Megmutatjuk, hogy \(\displaystyle b=1\). Ha \(\displaystyle b\geq 2\) lenne, akkor a feltételből

\(\displaystyle 1=\frac{a+b+c+d+e}{abcde}=\frac{1}{bcde}+\frac{1}{acde}+\frac{1}{abde}+\frac{1}{abce}+\frac{1}{abcd}\leq \frac{1}{16}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}<1\)

következne, ami ellentmondást adna.

Tehát \(\displaystyle b=1\), és így \(\displaystyle a=1\).

Ha \(\displaystyle c=1\), akkor a feltételből

\(\displaystyle de=3+d+e,\)

azaz

\(\displaystyle (d-1)(e-1)=4.\)

Mivel \(\displaystyle 1\leq d\leq e\) egész számok, ezért vagy \(\displaystyle d-1=1,e-1=4\), vagy \(\displaystyle d-1=2,e-1=2\). Ez az \(\displaystyle (1,1,1,2,5)\) és \(\displaystyle (1,1,1,3,3)\) megoldásokat adja.

Ha \(\displaystyle c=2\), akkor a feltételből

\(\displaystyle 2de=4+d+e,\)

azaz

\(\displaystyle 4de=8+2d+2e,\)

és így

\(\displaystyle (2d-1)(2e-1)=9.\)

Mivel \(\displaystyle c=2\leq d\), ezért \(\displaystyle 3\leq 2d-1\), vagyis csak \(\displaystyle 2d-1=3, 2e-1=3\) lehetséges, az \(\displaystyle (1,1,2,2,2)\) megoldást kapjuk.

Ha \(\displaystyle c\geq 3\) lenne, akkor

\(\displaystyle 1=\frac{a+b+c+d+e}{abcde}=\frac{1}{bcde}+\frac{1}{acde}+\frac{1}{abde}+\frac{1}{abce}+\frac{1}{abcd}\leq \frac{1}{27}+\frac{1}{27}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}<1\)

következne, ami ellentmondás.

Tehát azok a rendezett számötösök, melyeken belül a számok összege és szorzata megegyezik: \(\displaystyle (1,1,1,2,5), (1,1,1,3,3)\) és \(\displaystyle (1,1,2,2,2)\).

A korábbiak szerint eredeti feladat feltételét kielégítő számnégyesek pontosan azok, amelyek egy ilyen számötösből kaphatók valamelyik szám elhagyásával. így az eredeti feladat feltételeinek megfelelő rendezett számnégyesek:

\(\displaystyle (1,1,1,2),(1,1,1,5),(1,1,2,5),(1,1,1,3),(1,1,3,3),(1,1,2,2),(1,2,2,2).\)

A feladat az összes megfelelő számnégyes meghatározása volt, így ezeken belül a számokat bárhogy permutálhatjuk, megkapva ezzel az összes megoldást. (A megoldások száma összesen \(\displaystyle 4+4+12+4+6+6+4=40\).)


Statistics:

138 students sent a solution.
4 points:81 students.
3 points:28 students.
2 points:15 students.
1 point:10 students.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2017