Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4912. (December 2017)

B. 4912. Prove that the equation \(\displaystyle 5x^2-4y^2=2017\) has no integer solution.

(3 pont)

Deadline expired on January 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Mindkét oldalból \(\displaystyle y^2\)-et kivonva kapjuk, hogy \(\displaystyle 5(x^2-y^2)=2017-y^2\). Mivel egy négyzetszám 5-ös maradéka csak 0, 1 vagy 4 lehet, ezért a \(\displaystyle 2017-y^2\) szám 5-ös maradéka csak 1, 2 vagy 3 lehet. Vagyis \(\displaystyle 2017-y^2\) biztosan nem osztható 5-tel, így az eredeti egyenletnek sem lehet egész megoldása.


Statistics:

202 students sent a solution.
3 points:187 students.
2 points:6 students.
0 point:7 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2017