Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4913. (December 2017)

B. 4913. The diagonal \(\displaystyle AC\) bisects the angle lying at vertex \(\displaystyle A\) of a cyclic quadrilateral \(\displaystyle ABCD\). Let \(\displaystyle E\) denote a point on the extension of side \(\displaystyle AD\) beyond \(\displaystyle D\). Show that \(\displaystyle CE=CA\) holds if and only if \(\displaystyle DE=AB\).

Bulgarian problem

(3 pont)

Deadline expired on January 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Mint jól ismert, a kerületi szögek tétele miatt a húrnégyszög \(\displaystyle A\)-ből induló szögfelezője felezi a körülírt kör \(\displaystyle A\)-val szemközti \(\displaystyle BD\) ívét, ezért \(\displaystyle BC=DC\). A húrnégyszög szemközti szögeinek összege \(\displaystyle 180^\circ\), ezért \(\displaystyle ABC\sphericalangle=180^\circ-CDA\sphericalangle=EDC\sphericalangle\).

Ezek figyelembe vételével az állítás két irányát a következőképpen igazolhatjuk.

\(\displaystyle \Longrightarrow\) Ha \(\displaystyle CE=CA\), akkor

\(\displaystyle \bullet\) Az \(\displaystyle ACE\) háromszög egyenlő szárú, és így \(\displaystyle CED\sphericalangle=CEA\sphericalangle=EAC\sphericalangle=DAC\sphericalangle=CAB\sphericalangle\);

\(\displaystyle \bullet\) Az \(\displaystyle ABC\) és \(\displaystyle EDC\) háromszögek egybevágók, mert két szögük valamint két oldaluk hossza megegyezik: \(\displaystyle ABC\sphericalangle=EDC\sphericalangle\) és \(\displaystyle CAB\sphericalangle=CED\sphericalangle\), illetve \(\displaystyle BC=DC\) és \(\displaystyle CA=CE\);

\(\displaystyle \bullet\) A két egybevágó háromszögben az \(\displaystyle AB\) és \(\displaystyle ED\) oldalak felelnek meg egymásnak, tehát valóban \(\displaystyle DE=AB\).

\(\displaystyle \Longleftarrow\) Megfordítva, ha \(\displaystyle AB=DE\), akkor

\(\displaystyle \bullet\) Az \(\displaystyle ABC\) és \(\displaystyle EDC\) háromszögek egybevágók, mert két oldaluk valamint az általuk bezárt szög megegyezik: \(\displaystyle AB=ED\), \(\displaystyle BC=DC\) és \(\displaystyle ABC\sphericalangle=EDC\sphericalangle\);

\(\displaystyle \bullet\) A két egybevágó háromszögben az egymásnak megfelelő \(\displaystyle CA\) és \(\displaystyle CE\) oldalak egyhenlők, vagyis \(\displaystyle AC=CE\).


Statistics:

150 students sent a solution.
3 points:78 students.
2 points:45 students.
1 point:17 students.
0 point:10 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2017