Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4922. (January 2018)

B. 4922. Find the integer solutions of the following simultaneous equations:

\(\displaystyle 3x-y^{2} =\frac{z}{2},\)

\(\displaystyle 3y+x^{2} =\frac{3z}{2}.\)

Proposed by B. Bíró, Eger

(3 pont)

Deadline expired on February 12, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A második egyenletből kivonva az első egyenlet 3-szorosát , rendezés után a következőt kapjuk:

\(\displaystyle x^2-9x+3y^2+3y=0.\)

4-gyel szorozva, és teljes négyzetté alakítás után:

\(\displaystyle (2x-9)^2+3(2y+1)^2=84.\)

A kapott egyenlet bal oldalán mindkét összeadandó nemnegatív. Mivel az első szám páratlan, ezért \(\displaystyle (2y+1)^2\) egy olyan páratlan négyzetszám, amely kisebb, mint \(\displaystyle 84/3\). így \(\displaystyle (2y+1)^2\) értéke csak 1, 9, vagy 25 lehet. Ha \(\displaystyle (2y+1)^2=9\) lenne, akkor \(\displaystyle (2x-9)^2\) értéke 57 lenne, ami nem négyzetszám. Tehát \(\displaystyle (2y+1)^2=1\) vagy \(\displaystyle (2y+1)^2=25\). Ekkor rendre \(\displaystyle (2x-9)^2=81\) vagy \(\displaystyle (2x-9)^2=9\). Így a \(\displaystyle (2x-9; 2y+1)\) rendezett pár a következők valamelyike lehet:

\(\displaystyle (9;1),(9;-1),(-9;1),(-9;-1),(3;5),(3;-5),(-3;5),(-3;-5).\)

Ekkor \(\displaystyle (x;y)\) rendre

\(\displaystyle (9;0), (9;-1), (0;0),(0;-1),(6;2),(6;-3),(3;2),(3;-3).\)

Ezután \(\displaystyle x\) és \(\displaystyle y\) ismeretében már \(\displaystyle z\) értékét is meghatározhatjuk akár az első, akár a második egyenlet segítségével, így a következő \(\displaystyle (x;y;z)\) hármasokat kapjuk:

\(\displaystyle (9;0;54), (9;-1;52), (0;0;0),(0;-1;-2),(6;2;28),(6;-3;18),(3;2;10),(3;-3;0).\)

Ezek a számhármasok valóban kielégítik mindkét egyenletet, így az egyenletrendszernek ez a nyolc számhármas a megoldása.


Statistics:

120 students sent a solution.
3 points:72 students.
2 points:25 students.
1 point:17 students.
0 point:6 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2018