Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4968. (September 2018)

B. 4968. Solve the following simultaneous equations on the set of positive real numbers:

$$\begin{align*} \frac{1}{1+a + ab + abc} + \frac{1}{1+b + bc + bcd} + \frac{1}{1+c + cd + cda} + \frac{1}{1+d + da + dab} & = 1,\\ a+b+c+d & = 4. \end{align*}$$

(4 pont)

Deadline expired on October 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint \(\displaystyle abcd\leq \left(\frac{a+b+c+d}{4}\right)^4=1\). Ezt felhasználva:

\(\displaystyle \frac{1}{1+b+bc+bcd}=\frac{a}{a+ab+abc+abcd}\geq \frac{a}{a+ab+abc+1}, \)\(\displaystyle {(1)} \)
\(\displaystyle \frac{1}{1+c+cd+cda}=\frac{ab}{ab+abc+abcd+abcda}\geq \frac{ab}{ab+abc+1+a}, \)\(\displaystyle {(2)} \)
\(\displaystyle \frac{1}{1+d+da+dab}=\frac{abc}{abc+abcd+abcda+abcdab}\geq \frac{abc}{abc+1+a+ab}. \)\(\displaystyle {(3)} \)

Az \(\displaystyle (1),(2),(3)\) egyenlőtlenségek összegéhez hozzáadva \(\displaystyle \frac{1}{1+a+ab+abc}\)-t, azt kapjuk, hogy

\(\displaystyle \frac{1}{1+a+ab+abc}+\frac{1}{1+b+bc+bcd}+\frac{1}{1+c+cd+cda}+\frac{1}{1+d+da+dab}\geq 1\)

mindig teljesül. Mivel a feltétel szerint itt egyenlőségnek kell teljesülnie, ezért az \(\displaystyle (1),(2),(3)\) egyenlőtlenségeknek is egyenlőséggel kell teljesülnie, vagyis \(\displaystyle abcd=1\). A számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség viszont pontosan akkor teljesül egyenlőséggel, ha a számok egyenlők, vagyis, ha \(\displaystyle a=b=c=d=1\).

Tehát az egyenletrendszernek egyetlen megoldása van: \(\displaystyle a=b=c=d=1\).


Statistics:

94 students sent a solution.
4 points:Apagyi Dávid, Baski Bence, Beke Csongor, Biczó Benedek, Bokor Endre, Csaplár Viktor, Csertán András, Deák Bence, Dobák Dániel, Farkas Boróka, Fekete Richárd, Fitos Bence, Fülöp Anna Tácia, Füredi Erik Benjámin, Geretovszky Anna, Győrffi Ádám György, Győrffy Ágoston, Hámori Janka, Hegedűs Dániel, Jánosik Máté, Jedlovszky Pál, Kelemen Lajos, Kerekes Anna, Kerekes Boldizsár, Kocsis Anett, Kovács 343 Botond, Kulcsár Boglárka, Márton Dénes, Mátravölgyi Bence, Molnár Bálint, Noszály Áron, Osztényi József, Rareș Polenciuc, Sárvári Tibor, Stomfai Gergely, Szabó 417 Dávid, Telek Zsigmond , Tiderenczl Dániel, Tiszay Ádám, Tóth 057 Bálint, Tóth 827 Balázs, Tóth-Rohonyi Iván, Tubak Dániel, Várkonyi Zsombor, Velich Nóra, Vida Tamás, Weisz Máté, Zsigri Bálint.
3 points:6 students.
2 points:11 students.
1 point:17 students.
0 point:9 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.
Not shown because of missing birth date or parental permission:2 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2018