Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 5013. (February 2019)

B. 5013. The excircle of triangle \(\displaystyle ABC\) opposite to vertex \(\displaystyle A\) touches line \(\displaystyle AC\) at point \(\displaystyle B_1\). The line segment \(\displaystyle BB_1\) intersects the excircle at \(\displaystyle B_2\), and the tangent drawn to the excircle at \(\displaystyle B_2\) intersects side \(\displaystyle BC\) at \(\displaystyle B_3\). Similarly, the inscribed circle of the triangle touches side \(\displaystyle AB\) at point \(\displaystyle C_1\), line segment \(\displaystyle CC_1\) intersects the incircle at \(\displaystyle C_2\), and the tangent drawn to the incircle at \(\displaystyle C_2\) intersects side \(\displaystyle BC\) at \(\displaystyle C_3\). Prove that \(\displaystyle B_2B_3=C_2C_3\).

(6 pont)

Deadline expired on March 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Legyen a háromszög oldalainak hossza \(\displaystyle BC=a\), \(\displaystyle CA=b\) és \(\displaystyle AB=c\), legyen a félkerület \(\displaystyle s=\frac{a+b+c}{2}\), és jelölje \(\displaystyle A_1\), illetve \(\displaystyle A_2\) a beírt kör, illetve az \(\displaystyle A\)-val szemközti hozzárt kör érintési pontját a \(\displaystyle BC\) oldalon. Jól ismert, hogy a csúcsokból a beírt és hozzáírt körökhöz húzott érintő szakaszok hosszai \(\displaystyle BA_1=BC_1=CB_1=CA_2=s-b\).

Most kiszámítjuk \(\displaystyle C_2C_3\) hosszát. A \(\displaystyle C_3\) pontból a beírt körhöz húzott érintő szakaszok egyenlők; legyen \(\displaystyle C_2C_3=C_3A_1=x\). A \(\displaystyle C_3\) pont a \(\displaystyle CA_1\) szakasz belsejében helyezkedik el, ezért \(\displaystyle CC_3=CA_1-C_3A_1=(s-c)-x\). Legyen \(\displaystyle \gamma=BCC_1\measuredangle\) és \(\displaystyle \delta=CC_1B\measuredangle\). A beírt körhöz \(\displaystyle C_1\)-ben és \(\displaystyle C_2\)-ben húzott érintők ugyanakkora szöget zárnak be a \(\displaystyle C_1C_2\) húrral, ezért \(\displaystyle C_3C_2C_1\measuredangle=\delta\).

Írjuk fel a szinusztételt a \(\displaystyle CC_1B\) és \(\displaystyle CC_3C_1\) háromszögekre:

\(\displaystyle \frac{x}{s-c-x} = \frac{C_2C_3}{CC_3} = \frac{\sin\gamma}{\sin (180^\circ-\delta)} = \frac{\sin\gamma}{\sin\delta} = \frac{BC_1}{BC} = \frac{s-b}{a}; \)

rendezve

\(\displaystyle C_2C_3 = x = \frac{(s-b)(s-c)}{s+a-b}. \)

Hasonlóan számíthatjuk ki a \(\displaystyle B_2B_3\) szakasz hosszát: legyen \(\displaystyle B_2B_3=B_3A_2=y\), ekkor \(\displaystyle BB_3=BA_2-B_3A_2=(s-c)-y\). Legyen \(\displaystyle \beta=CBB_1\measuredangle\) és \(\displaystyle \varepsilon=BB_1A\measuredangle=B_3B_2B_1\measuredangle\). A szinusztételt a \(\displaystyle BB_2B_3\) és \(\displaystyle BB_1C\) háromszögekre felírva kapjuk, hogy

\(\displaystyle \frac{y}{s-c-y} = \frac{B_2B_3}{BB_3} = \frac{\sin\beta}{\sin\varepsilon} = \frac{CB_1}{BC} = \frac{s-b}{a}, \)

\(\displaystyle B_2B_3 = y = \frac{(s-b)(s-c)}{s+a-b}. \)

Ezzel megmutattuk, hogy \(\displaystyle B_2B_3 = C_2C_3 = \dfrac{(s-b)(s-c)}{s+a-b}\).

Megjegyzés. A \(\displaystyle (C,A_1,B,C_3)\) és \(\displaystyle (B,A_2,C,B_3)\) pontnégyesek harmonikusak, ez a körökre vonatkozó polaritások segítségével is igazolható. A \(\displaystyle B\) és \(\displaystyle C\), illetve az \(\displaystyle A_1\) és \(\displaystyle A_2\) pontok egymás tükörképei a \(\displaystyle BC\) szakasz felező merőlegesére; ebből következik, a pontnégyesek negyedik pontja, vagyis \(\displaystyle C_3\) és \(\displaystyle B_3\) is egymás tükörképe.


Statistics:

12 students sent a solution.
6 points:Asztalos Ádám, Beke Csongor, Csaplár Viktor, Kovács 129 Tamás, Nagy Nándor, Rareș Polenciuc, Tiderenczl Dániel, Várkonyi Zsombor, Weisz Máté.
1 point:1 student.
0 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2019