Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 5035. (May 2019)

B. 5035. The edges of a complete graph on \(\displaystyle n\ge 8\) vertices are coloured in two colours. Prove that the number of cycles formed by four edges of the same colour is more than \(\displaystyle \frac{{(n-5)}^4}{64}\).

Based on a problem proposed by M. Pálfy, Budapest

(6 pont)

Deadline expired on June 11, 2019.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Vegyük az \(\displaystyle n\) csúcsú teljes gráf éleinek egy tetszőleges színezését a piros és kék színekkel. Ha \(\displaystyle abcd\) egy piros (kék) kör, akkor erre úgy is gondolhatunk, hogy \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\) csúcsokhoz tartozik két csúcs, \(\displaystyle b\) és \(\displaystyle d\), melyek mindegyike \(\displaystyle a\)-val és \(\displaystyle c\)-vel is piros (kék) színnel van összekötve. (Persze a szerepek szimmetrikusak: \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\) szerepét \(\displaystyle b\) és \(\displaystyle d\) is játszhatja, ekkor \(\displaystyle b\) és \(\displaystyle d\) szerepét \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\) veszi át.) Mindezek alapján érdemes a piros és kék cseresznyék számára alsó becslést adni. Egy cseresznye egy olyan három pontú gráf, ahol a három pont (mondjuk \(\displaystyle a,b,c\)) egyike (\(\displaystyle b\)) össze van kötve a másik kettővel (\(\displaystyle a,c\)), ekkor \(\displaystyle b\)-t nevezzük a cseresznye középső csúcsának, \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\) pedig a szélső csúcsok. (Ha \(\displaystyle a,b,c\) egy háromszöget alkot, akkor ez a három csúcs összesen három cseresznyét határoz meg: bármelyik csúcs lehet középső.) A cseresznyét pirosnak (kéknek) mondjuk, ha \(\displaystyle ab,cb\) élek mindegyike piros (kék), ha a középső csúcs \(\displaystyle b\).

Megjegyezzük, hogy 4 hosszú körrel kapcsolatos problémáknál gyakran érdemes a cseresznyéket vizsgálni, ilyen gráfelméleti eredményekről és azok számelméleti alkalmazásairól a KöMaL 2004. decemberi számában megjelent Körök és multiplikatív Sidon-sorozatok (http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=201729) c. cikkben írtunk.

Legyen \(\displaystyle b\) egy tetszőleges csúcs. Ha \(\displaystyle b\)-ből \(\displaystyle k\) piros és \(\displaystyle n-k-1\) kék indul ki, akkor összesen \(\displaystyle \binom{k}{2}+\binom{n-k-1}{2}\) olyan piros és kék cseresznye van, aminek \(\displaystyle b\) a középső csúcsa. Az \(\displaystyle \binom{x}{2}=\frac{x(x-1)}{2}\) a függvényt az egész valós számegyenesre kiterjesztve használjuk majd. Az előbbi képlet \(\displaystyle k\in \{0,1\}\) (illetve \(\displaystyle k\in \{n-2,n-1\}\)) mellett is helyes eredményt ad: ekkor a piros (illetve kék) cseresznyék száma 0.

Az \(\displaystyle \binom{x}{2}=\frac{x(x-1)}{2}\) függvény konvex (hiszen egy felfelé álló parabola), így a Jensen-egyenlőtlenség alapján kapjuk a következő alsó becslést az olyan egyszínű cseresznyék számára, melyek középső csúcsa \(\displaystyle b\):

\(\displaystyle \binom{k}{2}+\binom{n-k-1}{2}\geq 2\binom{\frac{n-1}{2}}{2}=\frac{(n-1)(n-3)}{4}.\)

Így a gráfban található piros és kék cseresznyék száma összesen legalább \(\displaystyle \frac{n(n-1)(n-3)}{4}\), hiszen a középső csúcs \(\displaystyle n\)-féle lehet.

Most visszatérve fenti megfigyelésünkre, tekintsük az egyszínű cseresznyék szélső pontpárjait. Ha \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\) két különböző csúcs, és \(\displaystyle p\) (illetve \(\displaystyle k\)) az olyan piros (illetve kék) cseresznyék száma, melyek szélső pontjai \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\), akkor az olyan piros (illetve kék) négy hosszú körök száma, melyek két szemköztes csúcsa \(\displaystyle a\) és \(\displaystyle c\) pontosan \(\displaystyle \binom{p}{2}\) (illetve \(\displaystyle \binom{k}{2}\)). Ezek alapján, ha az \(\displaystyle N:=\binom{n}{2}\) pontpárhoz (mint szélső csúcsokhoz) tartozó piros (illetve kék) cseresznyék száma \(\displaystyle p_1,p_2,\dots,p_N\) (illetve \(\displaystyle k_1,k_2,\dots,k_N\)), akkor a gráfban található egyszínű négy hosszú körök száma:

\(\displaystyle \frac{1}{2}\left(\sum\limits_{i=1}^N \binom{p_i}{2}+\sum\limits_{i=1}^N \binom{k_i}{2} \right),\)

hiszen minden négy hosszú kört kétszer számolunk: kétféleképpen választható ki benne a szemköztes pontpár.

Ismét a Jensen-egyenlőtlenséget használva:

\(\displaystyle \frac{1}{2}\left(\sum\limits_{i=1}^N \binom{p_i}{2}+\sum\limits_{i=1}^N \binom{k_i}{2} \right)\geq \frac{1}{2}\left(2N \binom{\frac{\sum p_i+\sum k_i}{2N}}{2} \right). \)\(\displaystyle {(*)}\)

Tudjuk, hogy a gráf egyszínű cseresznyéinek száma (ami éppen \(\displaystyle \sum\limits_{i=1}^N p_i+\sum\limits_{i=1}^N k_i\)) legalább \(\displaystyle \frac{n(n-1)(n-3)}{4}\), ezért

\(\displaystyle \frac{\sum p_i+\sum k_i}{2N}\geq \frac{\frac{n(n-1)(n-3)}{4}}{2N}=\frac{n-3}{4}.\)

Az \(\displaystyle \binom{x}{2}=\frac{x(x-1)}{2}\) függvény az \(\displaystyle [1/2,\infty)\) intervallumon szigorúan monoton növekedő, ezért \(\displaystyle n\geq 5\) esetén kapjuk, hogy

\(\displaystyle \binom{\frac{\sum p_i+\sum k_i}{2N}}{2}\geq\binom{\frac{n-3}{4}}{2}=\frac{(n-3)(n-7)}{32}.\)

Ezt \(\displaystyle (*)\)-gal egybevetve adódik, hogy a gráfban található egyszínű négy hosszú körök száma legalább

\(\displaystyle \frac{1}{2}\cdot 2N\cdot \frac{(n-3)(n-7)}{32}=\frac{n(n-1)(n-3)(n-7)}{64}.\)

Végül megmutatjuk, hogy \(\displaystyle n(n-1)(n-3)(n-7)\geq (n-5)^4\), ha \(\displaystyle n\geq 8\). Mivel \(\displaystyle n(n-7)=n^2-7n=(n-5)^2+(3n-25)\) és \(\displaystyle (n-1)(n-3)=n^2-4n+3=(n-5)^2+(6n-22)\), ezért \(\displaystyle n\geq 8\) esetén

$$\begin{multline*}n(n-1)(n-3)(n-7)=[(n-5)^2+(3n-25)][(n-5)^2+(6n-22)]\geq\\ \geq[(n-5)^2-1][(n-5)^2+26]= (n-5)^4+25(n-5)^2-26>(n-5)^4.\end{multline*}$$

Ezzel a feladat állítását igazoltuk.


Statistics:

10 students sent a solution.
6 points:Füredi Erik Benjámin, Hegedűs Dániel, Várkonyi Zsombor, Weisz Máté.
3 points:2 students.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2019