Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 5185. (September 2021)

B. 5185. Find the real solutions of the equation

\(\displaystyle \sqrt[3]{4-x^2}+\sqrt{x^2-3}=1. \)

Proposed by M. Szalai, Szeged

(4 pont)

Deadline expired on October 11, 2021.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az egyenlet akkor értelmes, ha \(\displaystyle |x|\geq \sqrt{3}\).

Az \(\displaystyle a:=\sqrt[3]{4-x^2}\) és \(\displaystyle b:=\sqrt{x^2-3}\) jelöléseket bevezetve az egyenlet

\(\displaystyle a+b=1,\)

ugyanakkor

\(\displaystyle a^3+b^2=4-x^2+x^2-3=1.\)

A kapott feltételek alapján

\(\displaystyle 1=a^3+b^2=a^3+(1-a)^2,\)

amit rendezve

\(\displaystyle 0=a^3+a^2-2a,\)

és végül szorzattá alakítva:

\(\displaystyle 0=a(a-1)(a+2).\)

Tehát \(\displaystyle a\) értéke 0, 1, vagy \(\displaystyle -2\) lehet.

Most megmutatjuk, hogy ha \(\displaystyle x\)-et úgy választjuk meg, hogy \(\displaystyle a\) értéke az előbbi három lehetőség közül kerüljön ki, akkor valóban teljesül az egyenlet. Legyen tehát \(\displaystyle x\) olyan, hogy \(\displaystyle a=\sqrt[3]{4-x^2}\in \{0,1,-2\}\). Mivel \(\displaystyle 1=a^3+(1-a)^2\), ezért \(\displaystyle (1-a)^2=1-a^3=1-(4-x^2)=x^2-3\). Ekkor \(\displaystyle 1-a\in\{1,0,3\}\), vagyis \(\displaystyle 1-a\) mindenképpen nemnegatív, és így \(\displaystyle \sqrt{x^2-3}=\sqrt{(1-a)^2}=1-a\). Ez éppen azt jelenti, hogy az egyenlet valóban teljesül:

\(\displaystyle \sqrt[3]{4-x^2}+\sqrt{x^2-3}=a+(1-a)=1.\)

Azt kell tehát meghatároznunk, mely \(\displaystyle x\)-ekre lesz \(\displaystyle a=\sqrt[3]{4-x^2}\in \{0,1,-2\}\). Világos, hogy ez pontosan akkor teljesül, ha \(\displaystyle 4-x^2\in\{0,1,-8\}\), ami pontosan akkor teljesül, ha \(\displaystyle x^2\in \{4,3,12\}\), vagyis ha \(\displaystyle x\in \{\pm 2,\pm\sqrt3,\pm 2\sqrt3 \}\). (Mindegyik értékre teljesül az \(\displaystyle |x|\geq \sqrt{3}\) kikötés is.)

Tehát az egyenletnek hat megoldása van:

\(\displaystyle \pm 2,\quad \pm\sqrt3,\quad \pm 2\sqrt3.\)


Statistics:

178 students sent a solution.
4 points:98 students.
3 points:41 students.
2 points:12 students.
1 point:6 students.
0 point:14 students.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2021