Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 5188. (September 2021)

B. 5188. Prove that the height of a circumscribed trapezium cannot be greater than the geometric mean of the bases.

Proposed by L. Németh, Fonyód

(5 pont)

Deadline expired on October 11, 2021.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Legyenek a trapéz alapjai \(\displaystyle AB\) és \(\displaystyle CD\), a beírt kör középpontja \(\displaystyle O\), sugara \(\displaystyle r\), a kör érintési pontjai az oldalakon \(\displaystyle P\), \(\displaystyle Q\), \(\displaystyle R\) és \(\displaystyle S\) az ábra szerint. A csúcsokból a körhöz húzott érintő szakaszok egyenlők, ezeket jelölje \(\displaystyle AP=AS=x\), \(\displaystyle BP=BQ=y\), \(\displaystyle CQ=CR=z\), illetve \(\displaystyle DR=DS=w\). A trapéz magassága \(\displaystyle m=PR=2r\), alapjainak hossza \(\displaystyle AB=x+y\), illetve \(\displaystyle CD=z+w\).

Először kifejezzük a magasságot az \(\displaystyle x\), \(\displaystyle y\), \(\displaystyle z\), \(\displaystyle w\) szakaszokkal. Legyen az \(\displaystyle A\) pont merőleges vetülete a \(\displaystyle CD\) egyenesen \(\displaystyle A_0\); ekkor az \(\displaystyle APRA_0\) négyszög téglalap, és az \(\displaystyle ADA_0\) (esetleg elfajuló) derékszögű háromszög befogói \(\displaystyle AA_0=m\) és \(\displaystyle A_0D=|RA_0-RD|=|x-w|\), átfogója \(\displaystyle AD=x+w\). A Pitagorasz-tételből

\(\displaystyle m^2 = AA_0^2 = AD^2-A_0D^2 = (x+w)^2-|x-w|^2 = 4xw. \)

(Egy másik lehetőség: az \(\displaystyle OAD\) háromszög derékszögű, mert például az \(\displaystyle OA\) és \(\displaystyle OD\) félegyenesek felezik az \(\displaystyle SOP\), illetve az \(\displaystyle ROS\) szöget, és \(\displaystyle OS\) az átfogóhoz tartozó magasság. A magasságtételből \(\displaystyle \Big(\frac{m}{2}\Big)^2=r^2=OS^2=AS\cdot DS=xw\).)

Az \(\displaystyle A\), \(\displaystyle B\), illetve \(\displaystyle C\), \(\displaystyle D\) pontok szerepének felcserélésével ugyanígy kapjuk, hogy \(\displaystyle m^2=4yz\); négyzetgyököt vonva,

\(\displaystyle m = 2\sqrt{xw} = 2\sqrt{yz}. \)

A feladat állításának bizonyításához írjuk fel a Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenséget a \(\displaystyle \big(\sqrt{x},\sqrt{y}\big)\) és \(\displaystyle \big(\sqrt{w},\sqrt{z}\big)\) számpárokra:

\(\displaystyle \sqrt{xw}+\sqrt{yz} = \sqrt{x}\cdot\sqrt{w}+\sqrt{y}\cdot\sqrt{z} \le \sqrt{\big(\sqrt{x}^2+\sqrt{y}^2\big)\big(\sqrt{w}^2+\sqrt{z}^2\big)} = \sqrt{(x+y)(w+z)\big)}. \)

Vegyük észre, hogy a baloldalon \(\displaystyle \sqrt{xw}+\sqrt{yz} = \frac{m}2+\frac{m}2 = m\), a jobboldalon pedig éppen \(\displaystyle \sqrt{(x+y)(w+z)\big)}=\sqrt{AB\cdot CD}\) áll. Tehát,

\(\displaystyle m \le \sqrt{AB\cdot CD}. \)

Végül megvizsgáljuk, hogy milyen trapézok esetén áll egyenlőség. A Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenségben akkor áll egyenlőség, ha \(\displaystyle \sqrt{x}:\sqrt{w}=\sqrt{y}:\sqrt{z}\). Mint láttuk, \(\displaystyle \sqrt{xw}=\sqrt{yz}\); a két relációból azt kapjuk, hogy

\(\displaystyle x = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{w}}\cdot\sqrt{xw} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{z}}\cdot\sqrt{yz} = y, \)

és

\(\displaystyle w = \frac{\sqrt{w}}{\sqrt{x}}\cdot\sqrt{xw} = \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{y}}\cdot\sqrt{yz} = z, \)

vagyis egyenlőség csak úgy lehet, ha a trapéz szimmetrikus. Ha pedig a trapéz szimmetrikus, akkor valóban egyenlőség áll, mert

\(\displaystyle m = 2\sqrt{xw} = \sqrt{2x \cdot 2w} = \sqrt{(x+y)\cdot(z+w)} = \sqrt{AB\cdot CD}. \)

Tehát a bizonyítandó egyenlőtlenségben akkor és csak akkor áll egyenlőség, ha a trapéz szimmetrikus.


Statistics:

101 students sent a solution.
5 points:Bálint Béla, Balogh Ádám Péter, Baski Bence, Csilling Dániel, Diaconescu Tashi, Duchon Márton, Egyházi Hanna, Farkas 512 Izabella, Fazokán Marcell, Flódung Áron , Fülöp Csilla, Horváth 530 Mihály, Irimiás Márk, Jánosik Máté, Kercsó-Molnár Anita, Koleszár Domonkos, Kovács Benedek Noel, Lovas Márton, Lőw László, Makrai-Kis Balázs, Mckinley D. Xie, Mohay Lili Veronika, Molnár István Ádám, Móricz Benjámin, Nádor Artúr, Nádor Benedek, Nagy 429 Leila, Nagy 551 Levente, Németh Márton, Nguyen Kim Dorka, Páhán Anita Dalma, Rareș Polenciuc, Romaniuc Albert-Iulian, Sebestyén József Tas, Simon László Bence, Sipos Botond Örs, Somogyi Dalma, Sütő Áron, Szemlér Bálint, Tarján Bernát, Tichy Márk, Török Ágoston, Varga Boldizsár, Világi Áron, Virág Rudolf, Wiener Anna, Xu Yiling, Zömbik Barnabás.
4 points:7 students.
3 points:15 students.
2 points:5 students.
1 point:9 students.
0 point:11 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.
Not shown because of missing birth date or parental permission:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2021