Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1072. (March 2011)

C. 1072. Prove that the radius of the inscribed circle of a right-angled triangle is smaller than three tenths of the longer leg.

(5 pont)

Deadline expired on April 11, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A derékszögű háromszög oldalainak hossza legyen \(\displaystyle a\le b<c\), a beírt kör sugara pedig \(\displaystyle r\). Ismert az összefüggés közöttük: \(\displaystyle a+b=c+2r\).

1. megoldás Tegyük fel, hogy \(\displaystyle r\ge\frac3{10}b\). Ekkor \(\displaystyle \frac{a+b-c}2\ge\frac3{10}b\), azaz \(\displaystyle a+\frac25 b \ge c\), ahonnan (tekintve, hogy poziív kifejezésekről van szó) \(\displaystyle a^2+\frac45 ab + \frac4{25}b^2 \ge c^2=a^2+b^2\). Innen (\(\displaystyle b\ne 0\)) \(\displaystyle a\ge\frac{21}{20}b>b\), ami ellentmond feltételünklnek, azaz \(\displaystyle r<\frac3{10}b\).

2. megoldás \(\displaystyle r=\frac{a+b-c}2=\frac{a+b}2-\frac{\sqrt{a^2+b^2}}2=\frac{a+b}2-\frac1{\sqrt2}\sqrt{\frac{a^2+b^2}2}\). Használjuk két nemnegatív szám számtani és négyzetes közepe közötti egyenlőtlenséget: \(\displaystyle r\le \frac{a+b}2-\frac1{\sqrt2}\frac{a+b}2\le b\left(1-\frac1{\sqrt2}\right)<\frac3{10}b\).


Statistics:

124 students sent a solution.
5 points:64 students.
4 points:21 students.
3 points:26 students.
2 points:6 students.
1 point:4 students.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2011