Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1170. (May 2013)

C. 1170. Agnes was born on 25 March and her brother Peter was born on 9 February. They would like to construct a third-degree function f of integer coefficients, such that f(9)=2 and f(25)=3. Is there such a function?

(5 pont)

Deadline expired on June 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Legyen \(\displaystyle f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\), ahol \(\displaystyle a\), \(\displaystyle b\), \(\displaystyle c\) és \(\displaystyle d\) egész számok. Tudjuk, hogy \(\displaystyle x_1=9\), \(\displaystyle x_2=25\). Ekkor

\(\displaystyle f(x_2)-f(x_1)=(ax_2^3+bx_2^2+cx_2+d)-(ax_1^3+bx_1^2+cx_1+d)=\)

\(\displaystyle =(x_2-x_1)[a(x_2^2+x_1x_2+x_1^2)+b(x_2+x_1)+c].\)

Láthatóan a második tényező egész szám. A feltételek alapján \(\displaystyle f(x_2)-f(x_1)=3-2=1\), aminek oszthatónak kellene lenni \(\displaystyle (x_2-x_1)\)-gyel. Mivel \(\displaystyle x_2-x_1=16\), ezért ez lehetetlen.

Ilyen függvény tehát nem létezik.


Statistics:

97 students sent a solution.
5 points:88 students.
4 points:3 students.
3 points:5 students.
1 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2013