Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1203. (January 2014)

C. 1203. Show that if x, y and z are rational numbers such that x+y\nez, z\ne0, and (a-1)2x+(a-1)2y-(a2-1)z=0, then a is also a rational number.

(5 pont)

Deadline expired on February 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Alakítsuk a kifejezést:

0=(a-1)2x+(a-1)2y-(a2-1)z=(a-1)(a-1)x+(a-1)(a-1)y-(a+1)(a-1)z=

=(a-1)[(a-1)x+(a-1)y-(a+1)z].

Egy szorzat akkor 0, ha az egyik tényezője az. Ha az első tényező 0, akkor a=1, ami racionális. Ha a második tényező 0, akkor (a-1)x+(a-1)y-(a+1)z=0. Innen

ax+ay-az-x-y-z=0,

a(x+y-z)=x+y+z,

osztva (x+y-z\neq0)-val:

a=\frac{x+y+z}{x+y-z}.

Itt a számláló és a nevező is három racionális szám összege (hiszen -z is racionális), így hányadosuk, a is racionális. (Mivel z\neq0, ezért ekkor a\neq1.)


Statistics:

142 students sent a solution.
5 points:95 students.
4 points:18 students.
3 points:6 students.
2 points:12 students.
1 point:3 students.
0 point:7 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2014