Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1225. (April 2014)

C. 1225. What is the perimeter of the isosceles triangle that has a base of 6 cm and an inradius of 1.5 cm?

(5 pont)

Deadline expired on May 12, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A háromszög magasságát jelölje \(\displaystyle m\), szárait \(\displaystyle a\), beírt körének sugarát \(\displaystyle r\), kerületét \(\displaystyle k\). Mivel a háromszög egyenlő szárú, így a magasssága egyben szimmetriatengely is, tehát két egybevágó derékszögű háromszögre osztja a háromszöget. Írjuk fel az egyikre a Pitagorasz tételt: \(\displaystyle 3^2+m^2=a^2\), amiből \(\displaystyle a=\sqrt{9+m^2}\).

A háromszög területének kétszeresét kétféleképpen felírva:

\(\displaystyle r\cdot k=6\cdot m,\)

\(\displaystyle 1,5\cdot(6+2\sqrt{9+m^2})=6m,\)

amit rendezve, majd négyzetre emelve:

\(\displaystyle 3\sqrt{9+m^2}=6m-9,\)

\(\displaystyle 9(9+m^2)=36m^2+81-108m,\)

amiből

\(\displaystyle 0=27m^2-108m=27m(m-4).\)

Ennek egyetlen pozitív megoldása \(\displaystyle m=4\), ami az eredeti egyenletet is kielégíti. Ekkor pedig \(\displaystyle k=6+2\sqrt{9+4^2}=6+2\cdot5=16\).


Statistics:

98 students sent a solution.
5 points:69 students.
4 points:17 students.
3 points:7 students.
2 points:1 student.
1 point:1 student.
0 point:2 students.
Unfair, not evaluated:1 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, April 2014