Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1294. (May 2015)

C. 1294. Express the fraction \(\displaystyle \frac{13}{38}\) in the form \(\displaystyle \frac 1m+\frac 1n\), where \(\displaystyle m\) and \(\displaystyle n\) are positive integers.

(5 pont)

Deadline expired on June 10, 2015.


Statistics:

69 students sent a solution.
5 points:Ardai István Tamás, Bindics Boldizsár, Bukor Benedek, Csahók Tímea, Csapó Márton, Fekete Balázs Attila, Glasznova Maja, Hunyadi Marcell, Jakus Balázs István, Kamenár Gyöngyvér, Klász Viktória, Knoch Júlia, Kocsis Ábel, Kocsis Júlia, Kormányos Hanna Rebeka, Kovács 526 Tamás, Kovács Kristóf, Lajkó Áron, Mályusz Attila, Marozsák Tóbiás , Márton Dénes, Marton Fruzsina, Mihálykó Péter, Mikulás Zsófia, Nagy 911 Viktória, Németh 417 Tamás, Ondrik Ákos, Páhoki Tamás, Schrettner Jakab, Sebastian Fodor, Souly Alexandra, Szajbély Sámuel, Szécsi Adél Lilla, Sziklai Dávid, Takács Péter György, Tatai Mihály, Temesvári Bence, Tevesz Judit, Tóth Tamás, Varga-Umbrich Eszter.
4 points:14 students.
3 points:3 students.
2 points:5 students.
1 point:3 students.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2015