Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1423. (May 2017)

C. 1423. Given five different circles in the plane such that any four have a point in common, prove that there is a point that lies on all the circles.

(5 pont)

Deadline expired on June 12, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Mivel a körök közül bármelyik négynek van közös pontja, ezért bármelyik kettőnek is van. Mivel különbözőek, ezért bármely kettőnek egy vagy két közös pontja van. Jelölje a köröket \(\displaystyle k_1\), \(\displaystyle k_2\), \(\displaystyle k_3\), \(\displaystyle k_4\) és \(\displaystyle k_5\). A feltétel szerint van közös pontja a \(\displaystyle k_1\), \(\displaystyle k_2\), \(\displaystyle k_3\), \(\displaystyle k_4\); a \(\displaystyle k_1\), \(\displaystyle k_2\), \(\displaystyle k_3\), \(\displaystyle k_5\); illetve a \(\displaystyle k_1\), \(\displaystyle k_2\), \(\displaystyle k_4\), \(\displaystyle k_5\) köröknek. Mivel a \(\displaystyle k_1\) és a \(\displaystyle k_2\) kör mind a három körnégyesben szerepel, ezért ezek közül a közös pontok közül kettő biztosan megegyezik, ez viszont azt jelenti, hogy valamelyik két pontnégyesnek a fentiek közül ugyanaz a közös pontja van, így ezen a ponton mind az öt kör áthalad.


Statistics:

78 students sent a solution.
5 points:58 students.
4 points:10 students.
3 points:7 students.
2 points:1 student.
1 point:2 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2017