Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1458. (January 2018)

C. 1458. Solve the following equation on the set of real numbers:

\(\displaystyle \sqrt{x+11} + \sqrt{x^2+11x} -\sqrt{x} -x=4. \)

(5 pont)

Deadline expired on February 12, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A gyökös kifejezések miatt a \(\displaystyle 0≤x\) kikötést tesszük. Az egyenlet bal oldalán a második gyökös kifejezést alakítsuk szorzattá:

\(\displaystyle \sqrt{x+11}+\sqrt{x+11}\cdot\sqrt x-\sqrt x-x-4=0.\)

Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát (\(\displaystyle -2\))-vel:

\(\displaystyle -2\sqrt{x+11}-2\sqrt{x+11}\cdot\sqrt x+2\sqrt x+2x+8=0.\)

Bal oldalon a második tagot tekinthetjük egy teljes négyzet kétszeres szorzatának:

\(\displaystyle \left(\sqrt{x+11}-\sqrt x\right)^2=x+11-2\sqrt{x+11}\cdot\sqrt x+x.\)

Ennek megfelelően rendezzük az egyenletünk bal oldalát:

\(\displaystyle x+11-2\sqrt{x+11}\cdot\sqrt x+x-2\sqrt{x+11}+2\sqrt x-3=0,\)

\(\displaystyle \left(\sqrt{x+11}-\sqrt x\right)^2-2(\sqrt{x+11}-\sqrt x)-3=0.\)

Vezessük be az \(\displaystyle y=(\sqrt{x+11}-\sqrt x)\) új változót. Ekkor a következő másodfokú egyenletet kapjuk: \(\displaystyle y^2-2y-3=0\), melynek megoldásai: \(\displaystyle y_1=3\) és \(\displaystyle y_2=-1\).

Az \(\displaystyle y_1=3\) értéket visszahelyettesítve:

\(\displaystyle \sqrt{x+11}-\sqrt x=3.\)

Mindkét oldalt négyzetre emelve:

\(\displaystyle x+11-2\sqrt{x+11}\cdot\sqrt x+x=9.\)

Rendezve és 2-vel osztva:

\(\displaystyle x+1=\sqrt{x+11}\cdot\sqrt x.\)

Újra négyzetre emelve: \(\displaystyle x^2+2x+1=x^2+11x\), amiből \(\displaystyle x=\frac19\).

Az \(\displaystyle y_2=-1\) értéket visszahelyettesítve, majd rendezve az egyenletet:

\(\displaystyle \sqrt{x+11}=\sqrt x-1.\)

Mindkét oldalt négyzetre emelve:

\(\displaystyle x+11=x-2\sqrt x+1.\)

Rendezve és leosztva \(\displaystyle -2\)-vel: \(\displaystyle -5=\sqrt x\) . Látszik, hogy itt nincs valós megoldás.

Egyetlen lehetséges megoldást kaptunk: \(\displaystyle x=\frac19\), melyet behelyettesítve az eredeti egyenletbe:

\(\displaystyle \sqrt{x+11}+\sqrt{x^2+11x}-\sqrt x-x-4=\)

\(\displaystyle \sqrt{\frac19+\frac{99}{9}}+\sqrt{\frac{1}{81}+\frac{99}{9}\cdot\frac19}-\frac13-\frac19=\)

\(\displaystyle =\frac{10}{3}+\frac{10}{9}-\frac39-\frac19=4,\)

tehát valóban megoldás.


Statistics:

162 students sent a solution.
5 points:64 students.
4 points:43 students.
3 points:9 students.
2 points:7 students.
1 point:17 students.
0 point:19 students.
Unfair, not evaluated:3 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2018