Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1470. (March 2018)

C. 1470. What is the radius of two touching congruent spheres centred at the centres of two adjacent faces of a unit cube?

(5 pont)

Deadline expired on April 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Tekintsük a kockának a gömbök középpontjait tartalmazó, oldallapokra merőleges metszetét és használjuk az ábra jelöléseit. A gömbök a \(\displaystyle G\) pontban érintik egymást, tehát \(\displaystyle EF=EG+GF=2r\).

Az \(\displaystyle ABCD\) egységnégyzet átlója \(\displaystyle AC=\sqrt2\). Az \(\displaystyle ABC\) háromszög középvonala, a gömbök középpontjait összekötő szakasz hossza:

\(\displaystyle EF=\frac{AC}{2}=\frac{\sqrt2}{2}.\)

A gömbök sugarainak hossza:

\(\displaystyle r=EG=GF=\frac{\sqrt2}{4}.\)


Statistics:

90 students sent a solution.
5 points:83 students.
4 points:2 students.
3 points:2 students.
1 point:2 students.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2018