Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem C. 1473. (March 2018)

C. 1473. The number \(\displaystyle abc\) is expressed in base \(\displaystyle 2a\) notation. What is the base if \(\displaystyle c-b=b-a=1\), and the value of \(\displaystyle abc\) equals \(\displaystyle 29a^{2}+9a+9\) in decimal notation?

(5 pont)

Deadline expired on April 10, 2018.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Mivel \(\displaystyle b-a=1\), ezért \(\displaystyle b=a+1\), és \(\displaystyle c-b=1\) miatt \(\displaystyle c=b+1\), amiből \(\displaystyle c=a+2\). Ezért az adott szám helyiértékek szerint:

\(\displaystyle 4a^2\) \(\displaystyle 2a\) 1
\(\displaystyle a\) \(\displaystyle a+1\) \(\displaystyle a+2\)

A szám értéke:

\(\displaystyle \overline{abc}=a\cdot4a^2+(a+1)\cdot2a+a+2=4a^3+2a^2+3a+2.\)

Ez megegyezik a feladatban megadott tízes számrendszerbeli kifejezéssel:

\(\displaystyle 4a^3+2a^2+3a+2=29a^2+9a+9.\)

Rendezve egy harmadfokú egyenletet kapunk:

\(\displaystyle 4a^3-27a^2-6a-7=0.\)

Az \(\displaystyle f(x)=4x^3-27x^2-6x-7\) függvényt pl. geogebrában ábrázolva megsejthető, hogy \(\displaystyle x=7\) gyök. A másod- és elsőfokú tagokat különbségekre bontva már látható, hogy \(\displaystyle (a-7)\) valóban kiemelhető:

\(\displaystyle 4a^3-28a^2+a^2-7a+a-7=0,\)

\(\displaystyle 4a^2 (a-7)+a(a-7)+(a-7)=0,\)

\(\displaystyle (a-7)(4a^2+a+1)=0.\)

Tehát \(\displaystyle a=7\) megoldás. Mivel a \(\displaystyle 4a^2+a+1=0\) másodfokú egyenletnek nincs valós gyöke (diszkriminánsa, \(\displaystyle D=1-16<0\)), így egy megoldás van. Tehát a számrendszer alapja \(\displaystyle 2a=14\).

(A szám: \(\displaystyle \overline{789}_{14}=7\cdot14^2+8\cdot14+9=1493\). Az adott tízes számrendszerbeli kifejezés helyettesítési értéke \(\displaystyle a=7\) esetén: \(\displaystyle 29a^2+9a+9=29\cdot7^2+9\cdot7+9=1493\).)


Statistics:

105 students sent a solution.
5 points:68 students.
4 points:23 students.
3 points:1 student.
2 points:2 students.
1 point:5 students.
0 point:4 students.
Unfair, not evaluated:2 solutionss.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2018